40 Nevevijevih hadisov (NOVA KNJIGA)

Zahvala pripada Vzvišenemu Allahu. Samo Njega častimo in samo od Njega iščemo pomoč. K Njemu se zatekamo pred zlom naših duš. Kogar On napoti, ga nihče ne more odpeljati v zablodo, in kogar On pusti v zablodi, ga nihče ne more napotiti na Pravo pot. Pričam, da ni drugega božanstva, ki si zasluži biti čaščeno razen Allaha, Vzvišenega in Slavljenega, in pričam, da je Muhammed, naj je Allahov mir z njim, Njegov suženj in poslanec.

“O, verniki! Bojte se Allaha in govorite le resnico! On vas bo nagradil za dobra dela, odpustil vam bo vaše grehe. Kdor se bo pokoraval Allahu in Njegovemu poslancu, bo dosegel, kar bo želel.“ (Kur’an, 33:70-71)

Resnično je najresničnejši govor Allahov govor, najboljša napotitev pa je napotitev Muhammeda, naj je Allahov mir z njim. Najhujše stvari so (verske) novotarije. Vsaka novotarija je zabloda. Vsaka zabloda pelje v Ogenj.

Hvala Allahu, ki je iz Svoje neizmerne milosti omogočil trenutek, v katerem vam lahko s ponosom predstavimo prvi prevod neke zbirke hadisov (Poslančevih izročil) v slovenskem jeziku.

Poslančevo izročilo je drugi vir islamske religije. Je zelo pomembno, saj pojasnjuje Kur’an, uvaja nove zakone in podrobneje opisuje kur’anske zapovedi in prepovedi. Brez njega muslimani ne bi znali moliti, ker nam Kur’an tega ne pojasnjuje v takšnih podrobnostih, kot to počne Poslančevo izročilo.

Vsako Poslančevo izročilo je sestavljeno iz dveh ključnih delov: verige prenašalcev/pripovedovalcev in vsebine. Verige so tu, da nam povejo, po kakšni poti je prišlo določeno izročilo. Na osnovi njih lahko islamski učenjaki določijo, ali je neko izročilo vredno zaupanja ali ne, saj so ljudje, ki pripovedujejo vsebino, merilo za verodostojnost, zaupljivost in natančnost. V krajših delih ali literaturi, ki ni striktno orientirana na Poslančevo izročilo, lahko vidimo, da se omenja le zadnja oseba v verigi pripovedovalcev (tako je tudi v tej knjižici). Nevevijeve hadise lahko beremo brez kakršnihkoli zadržkov in pomislekov. Vsebina vsakega izročila izraža nekaj, kar je Poslanec Muhammed, naj je Allahov mir z njim, rekel, storil ali z molkom odobril. Je duša izročila, na kateri muslimani temeljimo svoje rituale, prepričanja, zakone, predpise, način obnašanja itd.

Štirideset Nevevijevih hadisov (knjiga vsebuje 42 Poslančevih izročil; avtor je v naslovu to številko zaokrožil na 40) je delo, ki se nahaja na polici vsakega vernega muslimana in predstavlja eno od najkoristnejših del pri spoznavanju islama (tako za navaden svet, kot tudi za islamske učenjake). Ob podrobnejšem pregledu izročil te knjižice boste spoznali, da izročila, ki se v njej nahajajo, na en ali drug način opisujejo celotno islamsko religijo, pojasnjujejo temelje, na katerih stojijo njeni stebri, govorijo o Božjih lastnostih, dolžnostih vsakega muslimana itd.

Avtor te knjižice je imam En-Nevevi, ki je bil rojen v Siriji (blizu Damaska) leta 1233. Umrl je leta 1277 v svojem rojstnem kraju. Je eden od najboljših islamskih učenjakov in nepogrešljiv del mozaika islamske znanosti. Njegovo najboljše delo je vsekakor njegov komentar na drugo najverodostojnejšo zbirko hadisov, Sahih Muslim. Njegova dela so danes prevedena v skoraj vse svetovne jezike.

Prosim Allaha, naj bo to delo koristno za slovensko govoreči prostor. Naj Gospodar vseh svetov in vsega obstoječega podari Raj vsem, ki so direktno ali indirektno sodelovali pri realizaciji tega projekta. Naj Allah še posebej nagradi prevajalca, ki je vložil veliko truda v prevod in bil povod za projekt (projekt se je začel leta 2010). Naj Allah podari vse najboljše donatorju, ki je s svojo donacijo prispeval k izidu te knjižice, in njegovi družini.