99 LEPIH BOŽJIH IMEN

Allahova imena se omenjajo v Kur’anu in Hadisu. Vzvišeni Allah dž.š. je rekel: „Allah ima svoja lepa imena pa Ga njimi pokličite“ (El-E’araf, ajet 180).

Allahov prerok Muhammed a.s. je rekel: „Allah dž.š. ima 99 imen, kdo se jih nauči, odšel bo v džennet (raj). Allah je neparen in On ljubi neparnost.“ (Buhari in Muslim od Ebu Hurejre r.a.)

V tej listi začenjamo z imenom Er-Rahman in s tem mu dajemo številko 1., ampak moramo imeti v mislih, da je ime Allah lastno Božje ime in da je Allah prvo ime.

 

Vrstno št. Ime na arabskem jeziku Prevod na slovenski jezik
1. Er-Rahman Blagi
2. Er-Rahim Milostljivi
3. El-Melik Vladar
4. El-Kuddus Sveti
5. Es-Selam Čist od napak
6. El-Mu’min Kateri potrdi obljube in daje
sigurnost
7. El-Muhejmin  Kateri vse pazi in sledi
8. El-Aziz Močan
9. El-Džebbar Silni
10. El-Mutekebbir Vzvišeni
11. El-Halik Tvorec
12. El-Bariu Kateri čudovito ustvarja
13. El-Musavvir Kateri like daje
14. El-Gaffar Kateri veliko oprošča
15. El-Kahhar Kateri prevladuje
16. El-Vehhab Kateri veliko podarja
17. Er-Rezzak Kateri obilno nafako (preskrbo)
daje
18. El-Fettah Kateri rešuje in odpira
19. El-Alim Kateri vse zna
20. El-Kabid Kateri stiska
21. El-Basit Kateri daje
22. El-Hafid Kateri spušča
23. Er-Rafi Kateri vzdiguje
24. El-Mu’izz Kateri čast daje
25. El-Muzill Kateri ponižuje
26. Es-Semi Kateri vse sliši
27. El-Besir Kateri vse vidi
28. El-Hakem Sodec/Sodnik
29. El-Adl Pravični
30. El-Latif Dober
31. El-Habir O vsemu informiran
32. El-Halim Blagi
33. El-Azim Veliki, Veličastven
34. El-Gafur Kateri oprošča
35. Eš-Šekur Kateri je hvaležen
36. El-Alij Visoki
37. El-Kebir Veliki, Največji
38. El-Hafiz Kateri čuva
39. El-Mukit Kateri pazi
40. El-Hasib Kateri obračunava
41. El-Dželil Veličastveni
42. El-Kerim Plemeniti
43. Er-Rekib Kateri sledi vsak gib
44. El-Mudžib Kateri se odzove tistemu, ki Ga
prosi
45. El-Vasil Kateri z milostjo in znanjem vse
obdarja
46. El-Hakim Moder
47. El-Vedud Kateri ljubi
48. El-Medžid Slavljeni
49. El-Ba’is Kateri življenje daje
50. Eš-Šehid Kateri je priča vsemu
51. El-Hakk Vrhovna resnica
52. El-Vekil Popoln ustvarjalec
53. El-Kavijj Močni
54. El-Metin Čvrsti
55. El-Velijj Zaščitnik
56. El-Hamid Hvaljeni
57. El-Muhsi Kateri majhne stvari obkroža in
število jim pozna
58. El-Mubdi Kateri ponovno Tvori
59. El-Mu’id Kateri po smrti v življenje
vrača
60. El-Muhji Kateri oživlja
61. El-Mumit Kateri usmrti
62. El-Hajj Kateri večno živi
63. El-Kajjum Kateri vse vzdržuje
64. El-Vadžid Imun
65. El-Madžid Slavni
66. El-Vahid Edini
67. El-Ehad Eden
68. Es-Samed Kateremu se vse obrača
69. El-Kadir Močni
70. El-Muktedir Kateri vse lahko
71. El-Mukaddim Kateri napreduje
72. El-Muehhir Kateri zapušča
73. El-Evvel Prvi
74. El-Ahir Zadnji
75. Ez-Zahir Jasni
76. El-Batin Skriti
77. El-Vali Kateri upravlja
78. El-Muteali Vsevišnji
79. El-Berr Dobrodelnik
80. Et-Tevvab Kateri kesanje sprejme
81. El-Muntekim Kateri ne ostaja dolžan
82. El-Afuv Kateri oprošča
83. Er-Re’uf Milostljivi
84. Malikul-Mulk Gospodar vseh svetov
85. Zul Dželali vel ikram Naj veličanstven in Naj časten
86. El-Muksit Kateri pravično deli
87. El-Džami Kateri zbira
88. El-Ganij Bogati
89. El-Mugni Kateri bogastvo daje
90. El-Mani Kateri jemlje bogastvo
91. Ed-Darr Kateri daje škodo tistemu, ki jo zasluži
92. En-Nafi Kateri korist daje
93. En-Nur Luč
94. El-Hadi Kateri na pravo pot vodi
95. El-Bedi Kateri iz nič ustvarja
96. El-Baki Večni
97. El-Varis Naslednik vsega
98. Er-Rešid Kateri pelje na dobro
99. Es-Sabur Strpni – ne hiti s kaznovanjem