Muslimani in prihajajoči družinski referendum

0

Vprašanje: Selam alejkum! V Sloveniji glasovanje za nov družinski zakonik, ki bo verjetno tudi homoseksualnim partnerjem dovolil posvojitev otroka. Meni je jasno, da je glasovanje za politične stranke popolnoma prepovedano, ampak me zanima, ali je nam, muslimanom, dovoljeno oditi glasovati na take volitve, kjer se volijo novi zakoni (izbereš DA ali NE), da tako s svojim glasom pripomoremo, da se taki zakoni v državi, v kateri živimo, nikoli ne sprejmejo? Naj vas Allah nagradi za odgovor.

Odgovor:

Zahvala pripada Vzvišenemu Allahu. Samo Njega častimo in samo od Njega iščemo pomoč. K Njemu se zatekamo pred zlom naših duš. Kogar On napoti, ga nihče ne more odpeljati v zablodo, in kogar On pusti v zablodi, ga nihče ne more napotiti na Pravo pot. Pričam, da ni drugega božanstva, ki si zasluži biti čaščeno (ibadet), razen Allaha, Vzvišenega in Slavljenega, in pričam, da je Muhammed, naj je Allahov mir z njim, Njegov suženj in poslanec.

“O, verniki! Bojte se Allaha in govorite le resnico! On vas bo nagradil za dobra dela, odpustil vam bo vaše grehe. Kdor se bo pokoraval Allahu in Njegovemu poslancu, bo dosegel, kar bo želel.“ (33:70-71)

Resnično je najresničnejši govor Allahov govor, najboljša napotitev pa je napotitev Muhammeda, naj je Allahov mir z njim. Najhujše stvari so (verske) novotarije. Vsaka novotarija je zabloda. Vsaka zabloda pelje v Ogenj.

Zatem, kot odgovor na zastavljeno vprašanje, pravim sledeče:

We alejkumu selam we rahmetullahi we berekatuh.

Preden konkretno odgovorim na postavljeno vprašane, je potrebno omeniti dve pomembni stvari oziroma dve vprašanji, ki sta si na prvi pogled zelo podobni. Naredili bomo, z Allahovo pomočjo, razliko med njima, da bi bil odgovor jasnejši.

1 – Razlika med tem vprašanjem in parlamentarnimi volitvami.

Čeprav je ta razlika jasna, jo omenjamo zaradi možnih pomislekov. Na parlamentarnih volitvah se voli nekoga, ki bo predpisoval zakone halala in harama, dovoljenega in prepovedanega, lepega in grdega,…ipd. Pravico do predpisovanja halala in harama ima izključno Vzvišeni Allah, dajanje te pravice nekomu poleg Njega pa je dejanje odpadništva. V omenjeni situaciji (tj. v omenjenem vprašanju) se nikomur od stvaritev ne daje pravice predpisovanja (zakonov), ampak se izraža predpis Islama glede določenega vprašanja, če je le-to regulirano po Šerijatu (islamskem zakonu); če ni, potem je potrebno podati svoje mišljenje po pretuhtanju med škodo in koristjo.

2 – Razlika med tem vprašanjem in vstopom v parlament.

Sam vstop v parlament je pogojen s spoštovanjem zakona večine, ponekod tudi s prisego do spoštovanja ustave in sprejetih odločitev (ne glede na to, ali se kosajo z islamom ali ne), vsemu temu pa sledijo tuzemske koristi, ki ti onemogočajo zapustiti ta način donašanja ‚koristi‘ muslimanom, ko vidiš, da je to nemogoče. Z druge strani, v omenjeni situaciji ne obstaja nikakršna prisega, niti obveznost do spoštovanja zakonov in sprejetih odločitev (ne glede na to, kaj se odloči na referendumu, nimaš obveznosti, da to spoštuješ, če bi se kosalo z islamom), niti je tu prisotna direktna tuzemska korist ipd.

Kar se postavljenega vprašanja tiče, pravim sledeče: Sodelovanje na takšnih glasovanjih (referendumih) je dovoljeno in se razume kot preprečevanje zla s tistim, s čimer si zmožen in v tej priložnosti se ne krši nobeno načelo Islama.1 Potrebno je delati na dvigovanju zavesti ljudi, saj je splošno znano, da je to zlo, ki se bo negativno odrazilo na vseh članih skupnosti in ne samo na posameznikih. Allahov Poslanec Muhammed, naj je mir z njim, pravi:

„Kdor od vas vidi slabo dejanje – naj ga odstavi z roko, če pa ne bo zmožen  – z jezikom, če pa tudi tega ne bo zmožen  – naj ga prezre v srcu; vendar je to je najslabša stopnja imana (vere)!“ (Pripovedovanje zabeležil Muslim)

Allah najbolje ve.

Pustite odgovor

Your email address will not be published.