Brskanje po oznaki

Allah

Dokazi iz Kur’ana

Vzvišeni Allah, s.w.t., pravi: »Nekateri kupujejo lehwel hadis, želeč odvračati ljudi z Gospodove poti in se ji posmehovati. Ne vedo, kolikšen greh je to! Čaka jih strašna kazen!« (sura Lukman, 6. ajet) Od Ebu el-Bekerija se prenaša, da…

TEWHID (edinstvenost)

Cilj in razlog stvaritve Vsak razumen človek bi si moral postaviti tri temeljna vprašanja in za njih vedeti točen in precizen odgovor. To so: odkod prihajam, zakaj živim in kam grem?!  Razumljivo je, da človek ni mogel nastati sam od…

Dokazi iz sunneta

Hadisi Allahovega Poslanca, s.a.w.s., ki prepovedujejo muziko, so jasni in brez posebnega komentarja. Nekateri hadisi od Poslanca, s.a.w.s.: Imam el-Buhari beleži v svojem Sahihu od Ebu Musaa el-Eš'arija, da je Poslanec, s.a.w.s.,…