HIDŽAB – 10 VPRAŠANJ IN TOLIKO ODGOVOROV

0
 1. Zakaj je vzvišeni Allah, s.w.t., ženskam predpisal hidžab, predpisano oblačenje, ki zajema pokrivanje celega telesa ženske, razen lica in pesti?Vzvišeni Allah, s.w.t., je vernicam predpisal hidžab iz naslednjih razlogov:
 2. a) Allah, s.w.t., pravi:»O, glasnik vere! Reci svojim ženam, svojim hčeram in ženam vernikov, naj se dostojno oblačijo. Tako bodo lahko prepoznane, nihče pa jih ne bo nadlegoval. Gospod pa odpušča in je milosten!«(33. sura:29. ajet) Zato je oblačilo Muslimanke njena odlika in simbol, po katerem se loči od drugih žena, ker če bi se ona razgaljala, ne bi jo prepoznal niti razlikoval. Torej jo hidžab ščiti od vsakega, ki jo nagovarja na zlo in nemoral.
 3. b) Zaradi strahu pred fitno, ker ženska s svojim okraševanjem, šminkanjem in olepševanjem sama sebe postavlja v neugoden položaj, da skrene s poti moči in skromnosti, ki spadata v največje vzroke zla in fesada (nereda) na zemlji.
 4. c) Da bi bila ženska zaščitena in da ne bi izgubila sramu, ki je eden izmed sestavnih delov imana, verovanja. Žensko se je vedno navajalo kot vzor sramu, a pomanjkanje sramu kaže na pomanjkanje ženskega verovanja in nasprotovanje naravi, fitri.
 5. d) Da ne bi ljudi postavljala v neugodne položaje, v katerih lahko zapustijo poti morala in poštenja.
 6. e) Da bi se ločile od moških, ker če se ne bi razlikovale od njih v obnašanju in oblačenju, ne bi se nikakor sramovale pri srečanju z njimi, kar bi posledično vodilo v fitno. Neke prilike je Poslanec Muhammed, s.a.w.s., izstopil iz mošeje in, ko je opazil ženske pomešane med moškimi, rekel:»Ostanite za moškimi, nimate pravice hoditi na sredi poti, držite se njihovih robov.«Od tedaj naprej so ženske hodile po robovih poti, da se je njihova obleka dotikala ograj. Kaj je ženski dovoljeno, da odkrije od svojega telesa?

  Vedi, draga sestra, da ženski ni dovoljeno, da odkrije nek del svojega telesa, razen lica in pesti. Ostale dele telesa si dolžna pokriti, ker je Vzvišeni Allah, s.w.t., rekel: »Naj ne dovolijo, da bi se videlo kaj od njihovega okrasja – razen tega, kar je tako ali tako zunaj.« (24:31) Ibn Abbas, eden od Poslančevih, s.a.w.s, ashabov (družabnikov), je za omenjeni ajet rekel, da so to (kar je tako ali tako zunaj) pesti, prstani in lice.

  3. Kateri so pogoji islamskega hidžaba?

 7. a) Da naj pokriva celo telo ženske, razen lica in pesti. Allahov Poslanec, s.a.w.s., je rekel:»Ženska je avret.«  mora vsa biti pokrita. Hadis prenaša Tirmizi.
 8. b) Da naj ne bo (preveč) okrašen, privlačnih barv, ki privlačijo moške poglede. Vzvišeni Allah pravi:»Naj ne dovolijo, da bi se videlo kaj od njihovega okrasja – razen tega, kar je tako ali tako zunaj.«
 9. c) Da naj ne bo prozoren.
 10. d) Da naj bo širok in ohlapen, da se ne bi orisali deli telesa.
 11. e) Da naj ne bo nadišavljen in naparfumiran, ker je Allahov Poslanec, s.a.w.s., rekel:»Katerakoli ženska se nadišavi in gre mimo moških, ki opazijo njen vonj, postane za njih kot tista, ki je storila nemoral.«
 12. f) Da naj ne bo podoben moškim oblačilom, ker Ebu Hurejre prenaša, da je Allahov Poslanec, s.a.w.s., preklel človeka, ki se oblači v ženska oblačila, in žensko, ki se oblači v moška oblačila. Ta hadis prenaša tudi Ebu Dawud in drugi. Allahov Poslanec, s.a.w.s., je tudi rekel:»Tri osebe ne bodo vstopile v Džennet (Raj) niti jih bo Allah, s.w.t., na Sodnem dnevu pogledal: otrok, ki ne uboga staršev, neprimerno oblečena ženska, ki se oponaša moške (tj. oblači moška oblačila) in moški, ki ne pazi na moralo svoje družine.«
 13. g) Da naj ne bo podoben oblekam Nemuslimank, ker Allahov Poslanec, s.a.w.s., pravi:»Kdor se zgleduje po nekem narodu, on je eden od njih (t. pripada temu narodu).«Prenaša Ahmed.
 14. h) Da naj ne bo od obleke, s katero se želi hvaliti med ljudmi. Ne glede ali je to draga ali poceni obleka. Komu lahko ženska pokaže svoje okrase, oziroma pred kom se lahko odkrije?

  Ženska se lahko odkrije samo pred osebami, ki so navedene v naslednjem ajetu:»Kazati ga smejo le svojim možem, očetom, očetom svojih mož, svojim sinovom, sinovom svojih mož, svojim bratom, sinovom svojih bratov, sinovom svojih sester, svojim prijateljicam, svojim služabnicam, moškim, ki ne potrebujejo ženske, in otrokom, ki še ne vedo, kje ima žena sramni del. Naj ne udarjajo s stopali, da bi se slišal žvenket nakita, ki je pod obleko. Vsi se pokesajte pred Allahom, o verniki, in dosegli boste, kar želite.« (24:31)

  5. Kdaj je ženska dolžna obleči hidžab? 

  Ženska je dolžna, da nosi hidžab (da se obleče po predpisih), ko postane polnoletna (po prvi menstruaciji). Starševska dolžnost je, da svojo hčer navadijo na hidžab od malih nog, da bi ga, ko bi ji postal dolžnost, lažje sprejela.

  6. Ali so žene Poslanca Muhammeda, s.a.w.s., nosile hidžab? 

  Da, žene Poslanca Muhammeda, a.s., so bile pokrite (nosile so hidžab). V dveh verodostojnih zbirkah, v Buharijini in Muslimovi, se preneša, da je Aiša, radijallahu anha, rekla: »Allahov Poslanec Muhammed, s.a.w.s., je molil sabah (v džamiji v džematu (skupini)), kjer so bile prisotne neke ženske, vernice, pokrite in zamotane v svoje obleke. Potem bi se one vrače svojim hišam, dokler se ne bi popolnoma zdanilo tako, da jih nihče ne bi prepoznal.« Torej, hidžab, pokrivanje, je bil običaj Poslančevih žena, kot tudi žen njegovih ashabov, ki predstavljajo najbolj odbrani del njegovega ummeta, najbolj plemenit narod pri Vzvišenem Allahu, dž.š. To so tisti, ki so bili najbolj vzvišenega morala in vzgoje, najbolj popolnega imana in obnašanja. Oni so za nas najlepši vzor, ker je bil Allah dž.š. z njimi zadovoljen, kot je zadovoljen s tistimi, ki jih na najlepši način sledijo in oponašajo.

  7. Ali je nošenje hidžaba ibadet, pokornost Allahu?

  Da, nošenje hidžaba je ibadet, ker se s tem odzivamo ukazu Vzvišenega Allaha, dž.š., ki v Kur’anu azimu šanu pravi: »O, glasnik vere! Reci svojim ženam, svojim hčeram in ženam vernikov, naj spustijo svoje halje.« (33:59)

  8. Ali je razgaljanje in ne predpisano oblačenje Muslimanke greh pri Allahu, dž.š., in Njegovem Poslancu? 

  Da, ne predpisano oblačenje in razgaljanje Muslimanke je greh! Vzvišeni Allah, s.w.t., pravi: »Vernicam reci, naj hodijo s puščenim pogledom in naj pazijo na svoje sramne dele. Naj ne dovolijo, da bi se videlo kaj od njihovega okrasja – razen tega, kar je tako ali tako zunaj…« (24:31)

Ženska, ki se ne predpisano oblači, ki odkriva svoj avret in se razgalja, ne bo Allahu, s.w.t., škodila. Ona bo škodila le sama sebi, ker Allahov Poslanec, a.s., pravi: »Vsi privrženci mojega ummeta bodo prišli v Džennet, le tisti ne bo, ki zavrne.« – Kdo je ta, ki zavrača? – so vprašali ashabi. »To je tisti, ki se mi bo pokoraval (sledil moje napotitve); šel bo v Džennet (Raj), a tisti, ki ne bo sledil mene, on je zavrnil (zavrnil je poslušnost meni in ne bo šel v Džennet) je odgovoril Allahov Poslanec.

9. Katere so škode in škodljive posledice razgaljanja in ne predpisanega oblačenja ženske?

Škodljive posledice ne predpisanega oblačenja žensk so velike in številne! Omenimo nekatere:

 1. a) širjenje moralne anarhije v družbi
 2. b) spuščanje Allahovega, dž.š., besa – kazen
 3. c) kvarjenje morala ljudi, a posebno mladine in pubertetnikov
 4. d) navajanje mladih na pot nemoralnosti in prepovedanih del
 5. e) rušenje zakonskih vezi, izguba zaupanja in širjenje ločitev
 6. f) trgovanje z žensko kot s sredstvom za propagando in uživanje To je vprašanje, ki je osebno namenjeno le tebi, sestra Muslimanka. Po tem kar si prebrala in po tem ko si spoznala važnost hidžaba. Ali se strinjaš, da moraš nositi hidžab?

  Sama odgovori na to vprašanje.

Pustite odgovor

Your email address will not be published.