Dokazi iz sunneta

0

Hadisi Allahovega Poslanca, s.a.w.s., ki prepovedujejo muziko, so jasni in brez posebnega komentarja. Nekateri hadisi od Poslanca, s.a.w.s.:

  1. Imam el-Buhari beleži v svojem Sahihu od Ebu Musaa el-Eš’arija, da je Poslanec, s.a.w.s., rekel: »Resnično se bodo pojavili ljudje iz mojega ummeta, ki bodo dovoljevali nemoralnost, svilo, alkohol in glasbene inštrumente. Stanovali bodo v podnožju planine, a njihov pastir jim bo čredo pasel. Prišel jim bo siromak (po pomoč) pa mu bodo rekli, naj pride jutri. Pripetila jim se bo strašna noč, Allah, dž.š., bo planino na njih zrušil, a od nekaterih bo naredil izobličene opice in svinje do Sodnega dne.«

V podatku od Ibnu Madže pa piše: »Pojavili se bodo ljudje iz mojega ummeta, ki bodo pili alkohol, a imenovali ga bodo z drugimi imeni, a povrh njihovih glav bodo muzike (glasbenih inštrumentov) in pevke. Allah jih bo izobličil v opice in svinje.«

Enoglasni so islamski učenjaki, da so razvrat, svila (za moške) in alkohol prepovedani. Poleg teh najbolj strogih haramov Allahov Poslanec, s.a.w.s., omenja glasbene inštrumente, ki imajo isti hukm (predpis).

Ta hadis je najbolj jasen in najboljši dokaz iz sunneta Poslanca, s.a.w.s., o prepovedi muzike.

Ibnu Hadžer el-‚Askalani v komentarju tega hadisa najava: »To je nevarna grožnja tistim, ki bodo odobravali tisto, kar je Allah, dž.š., prepovedal in jih imenovali z drugimi imeni.«

Danes nekateri »učenjaki« primerjajo muziko s čivkanjem ptic. Govorijo, če je dovoljeno poslušati čivkanje ptic, potem je dovoljeno poslušanje glasbenih inštrumentov, ki ustvarjajo iste zvoke. Odgovor na to je enostaven. V izvorih šerijata ni dokaza o prepovedi poslušanja čivkanja ptic, a muziko prepovedujejo Kur’an, sunnet in ‚idžma (mnenja islamskih učenjakov).

Imam el-Alusi v svojem tefsirju omenja citirani hadis in pravi: »To je jasen dokaz o prepovedi glasbenih inštrumentov.«

Šejhul-Islam v svojih velikih fetvah pravi: »Ta hadis se nanaša na prepoved muzike.«

  1. Od Ibn Abbasa se prenaša, da je Poslanec, s.a.w.s., rekel: »Allah mi je prepovedal ali Allah je prepovedal vino, kocko in el-kubeh, a vse, kar opija, je haram.« Pravi Sufjan: »Vprašal sem Alija el-Bezimeta, kaj je to el-kubeh?« Pa je odgovoril: »To je boben.«

A v izročilu pri el-Bejhekiju piše: »Allah, dž.š., vam je prepovedal vino, kocko in el-kubeh, a to je boben, ker je vse, kar opija, haram.«

  1. Od Ebi Umame se prenaša, da je rekel Poslanec, s.a.w.s.: »Ne prodajajte pevk, niti jih kupujte, niti jih poučujte petju. Resnično ni dobrega v taki trgovini, a sredstva, ki so tako zaslužena, so haram.« Pri tem je bil spuščen ajet: »Nekateri kupujejo lehwel-hadis«.

Ta hadis je dokaz, da sredstva, ki jih zaslužimo z muziko, uporabo glasbenih inštrumentov in petjem, niso dovoljena! Tisti, ki se hrani s takim imetjem, pripravlja svoje telo na peklenski ogenj po besedah Allahovega Poslanca, s.a.w.s.: »Telo, ki zraste iz harama (ker je in pije haram imetje), bo šlo v džehennemski ogenj.«

  1. Od ‚Imrana Ibnu Husajna se prenaša, da je Poslanec, s.a.w.s., rekel: »Prišlo bo v mojem ummetu do padanja kamnov z nebes, človeški liki se bodo izobličili, a zemlja se bo prevrnila.« Nekdo je vprašal: »O, Allahov Poslanec, kdaj bo to?« A Poslanec, s.a.w.s., je odgovoril: »Ko se bodo pojavili glasbeni inštrumenti, povečalo število pevk in razširilo pitje alkohola.«

Šejh el-Hemedani komentira: »Ta hadis je dokaz, da poslušanje muzike spada v velike grehe.«

Veliki grehi so vsaka nepokornost, kateri se grozi z dunjalučko ali ahiretsko kaznijo, a šejhul-Islam Ibn Tejmijje tej definiciji dodaja: »In vse, kar negira iman, si zasluži prekletstvo in podobno.«

  1. Prenaša Džabir od Poslanca, s.a.w.s., da je rekel: »Nisem prepovedal jokanje, ampak sem prepovedal dva poganska glasova: zvok muzike in igre in šejtanskih igral…«

Pravi šejhul-Islam Ibnu Tejmijje: »Ta hadis spada med najmočnejše dokaze o prepovedi muzike.«

  1. Prenaša Džabir Ibnu Abdullah, da je Poslanec, s.a.w.s., rekel: »Muzika napaja licemerstvo v srcu kot voda, ki napaja rastline.«
  2. Od Kejsana Mevla Muavije, r.a., se prenaša, da je rekel: »Pridigal nam je Muavija pa je rekel: ‚Resnično je Poslanec, s.a.w.s., prepovedal sedem stvari in jaz vam jih prepovedujem: …muziko…’«
  3. Imam Ahmed v svojem Musnedu beleži, da je Poslanec, s.a.w.s., rekel: »Allah me je poslal kot milost in napoto svetovom in ukazal mi je moj Gospodar, dž.š., da iztrebim in uničim glasbene inštrumente, kipe…«
  4. Od Ebi Hurejre, r.a., se prenaša, da je Poslanec, s.a.w.s., prepovedal prodajo pevk, a v drugem podatku pa piše, da je prepovedal zaslužek od njih.
  5. Enes Ibnu Malik, r.a., prenaša, da je Poslanec, s.a.w.s., rekel: »Dva sta glasova prekleta na dunjaluku in ahiretu: glas flavte v razkošju in blagostanju in cviljenje v nesreči.«

Dragi brat in sestra po veri pojdimo skupaj po poti, ki nam obljublja zadovoljstvo na tem in onem svetu – po poti Poslanca, s.a.w.s., in najboljših generacij!

Pustite odgovor

Your email address will not be published.