Brskanje po oznaki

islam

Brada in Islam

Ker imamo veliko tekstov na temo oblačenja in "videza" žensk, smo se odločili, da namenimo svoj čas tudi moškemu videzu. V naslednjih videih boste lahko bolje spoznali, zakaj Muslimani puščamo brade. Upamo tudi, da bodo visi bratje, ki…

Sufizem in Islam

V času Poslanca, s.a.w.s., niso zabeleženi termini: sufija, tesawwuf, tekija itd. Vse so to imena in termini, ki so nastali po njegovi smrti. »Sufijski tarikat« je na začetku bila šola, ki se je skoncentrirala na misli in smernice…

Dokazi iz Kur’ana

Vzvišeni Allah, s.w.t., pravi: »Nekateri kupujejo lehwel hadis, želeč odvračati ljudi z Gospodove poti in se ji posmehovati. Ne vedo, kolikšen greh je to! Čaka jih strašna kazen!« (sura Lukman, 6. ajet) Od Ebu el-Bekerija se prenaša, da…

TEWHID (edinstvenost)

Cilj in razlog stvaritve Vsak razumen človek bi si moral postaviti tri temeljna vprašanja in za njih vedeti točen in precizen odgovor. To so: odkod prihajam, zakaj živim in kam grem?!  Razumljivo je, da človek ni mogel nastati sam od…