OLAJŠANO RAZUMEVANJE TEWHIDA (ISLAMSKEGA MONOTEIZMA)

Z Allahovo pomočjo bom začel prevajati poglavja iz knjige „Olajšano razumevanje tewhida“, v kateri je v kratkih povedih pojasnjeno razumevanje najbolj pomembne islamske teme, islamskega monoteizma. Knjigo je sicer napisal šejh Abdullah bin Ahmed el-Hawil. Eden izmed glavnih razlogov, ki je pripeljal na to odločitev, je, da se je od začetka, ko smo naredili spletno stran, pa vse do zdaj veliko več ljudi, kot smo na začetku pričakovali, odločilo za islam. Pravilne literature o islamu pa v slovenščini manjka. Vedno znova se srečujem tudi sam s problemom pojasnjevanja in da bi sebi prihranil dragoceni čas z neprestanimi prevodi, mislim, da je potrebno, da imamo na spletni strani tudi veliko informacij o verovanju v Allaha. Upam, da se bomo s temi prevodi veliko naučili in da bomo te teme znali na pamet (vključno z dokazi), saj brez njih z lahkoto pademo v vode politeizma. Predlagam tudi, da si preberete knjigo „50 vprašanj in odgovorov o islamskem monoteizmu“. Rad bi samo še omenil, da sem si za določene besede dovolil pisati komentarje, saj je za nemuslimane zelo težko brati islamsko literaturo brez slovarčka.

1. poglavje:

Pomen tewhida

2. poglavje:

La ilahe illallah

3. poglavje:

Pričanje, da je Muhammed

Allahov poslanec

4. poglavje:

Širk

5. poglavje:

Stvari, ki vodijo iz islama

6. poglavje:

Tagut

7. poglavje:

Trije osnovni temelji

8. poglavje:

Kufr – nevera