KDO JE V RESNICI ODKRIL NOVE SVETOVE?

V eseju bom govoril o arabski geografiji in pomorstvu, ki sta vplivala na evropsko renesanso in hkrati kako močno vlogo sta imela pri odkrivanju novih svetov.

Arabsko zanimanje za geografijo je sprožil islam, ki se je pojavil na prehodu iz 6. na 7.stoletje. Sama dolžnost muslimana, kot je hadždž je imela velik pomen pri zanimanju za geografijo, saj so se ljudje vse bolj zanimali za to kako na najhitrejši in najlažji možni način priti v Meko.

Začeli so se ozirati na zgodovino in tako črpali informacije iz grškega perioda. Najbolj so nam poznati Ptolomejevi deli »Veliki matematični sistem astronomije« in »Uvod v geografijo«.

Arabski pisec Al-Huvarazmi je napisal delo »Suret Al-Erd« (Opis Zemlje), za katerega Nallino, italijanski orientalist, pravi, da ni Evropskega dela, ki bi ga lahko primerjali z Al-Huvarazmijevim. Znano nam je tudi delo Az-Zejatija (v Evropi znanega pod imenom Leon Afriški) »Opis Afrike« preko katerega Evropa niti nebi spoznala Afriko in njeno notranjost. Al-Mesudi je napisal dela o vetrovih v Indijskem oceanu, Al-Birun je sklepal, da je bil Hundustan v preteklosti morski zaliv, katerega so reke Himalaje s svojimi nanosi pokrile in ga pretvorile v plodno zemljo. On je tudi opisal, da na dviganje morja vpliva Luna. Zelo dober dokaz, ki nam pokaže kako močno so Arabci poznali geografijo je dejstvo, da je Marko Polo priznal, da je iz arabskih izvorov črpal informacije in izraze za mesta, ki so bila v arabščini. Delo »Al-Fevaid« od Šihabuddina ibni Madžida je neverjeten opis oceanografije, kjer opisuje globine, koralne grebene, sezonske vetrove itd. v Indijskem oceanu, Rdečem in Kitajskem morju. Celo imena zvezd, kot so Achernar, Aldebaran, Alaid, Altair, Betelguese, Centaurus, Markab, Mirfak, Regal, Famalhut itd, nam kažejo neverjetno znanost, ki je bila razvita v času arabske države (saj nosijo arabske korene). In še bi lahko naštevali!

Arabski inštrumenti so tudi zelo pomagali Evropejcem. Vzemimo naprimer kompas, ki ga dandanes ljudje bolj pripisujejo Kitajcem, kot Grkom ali celo Arabcem, ampak v resnici je Gustav Le Ron v svojem delu o arabsko-islamski kulturi napisal, da je to popolni arabski original! Dobro bi bilo tudi omeniti, da so Arabci uporabljali sončno uro, kolure in tako imenovani kvadrat. Az-Zerkavijev astrolab, ki ga je imenoval »safihah« (šlo je za popoln inštrument), so Evropejci uporabljali več stoletij. Tudi Al-Havkandijev inštrument »Sudas-al-fahri« v Evropi poznanega, kot sekstant je zelo pomagal Evropejcem.

Potrebno je omeniti dejstvo, da ko je krščanska Evropa trdno verjela, da je zemlja ploščata, so v Španiji proučevali Zemljino površje na globusu! To nam kažejo naslednji umi tistega časa, kot so Ibn Hordazbeh (9.stol.!!), Ibn Rusteh (10. stol.!!), Al-Mesudi in Abu al-Fida, ki so celo dokazali, da je Zemlja okrogla. Abu al-Fida je s proučavanjem kota zvezd dokazal, da če gre človek proti severu, imajo (severne) zvezde višji kot če gre proti jugu. S tem razumevanjem, o okrogli obliki Zemlje, so pokazali pot Kolumbu, da ga njegova pot proti zahodu lahko privede do Azije in Kitajske. Pomemben so tudi Eratostenovi izračuni dolžine povratnika, ki je 66.2 milj. Sinova Musaa ibn Šakira poznatega astronoma in matematika sta ta izračun izračunala zelo natančno in dobila rezultat 56.625 milj, ki je enak današnjemu!!! Potem sta še pomnožila s 360 in tako dobila OBSEG ZEMLJE! Pomembno je tudi, da omenimo naslednje: As-Sindžari, Aš-Širazi, Abu al-Feredž, Aš-Šani itd. Ti so bili tisti, ki so v tistem času trdili, da se Zemlja vrti okoli Sonca in tako ustvarili tako imenovani heliocentrični sistem!! Arabci so razložili Koperniku, ki je koncem 16.stol dokazal, da heliocentrični sistem drži, ampak to je bilo že prepozno, saj so Arabci že stoletja prej govorili in dokazali to dejstvo!

Kar je bistvenega pri odkrivanju novih svetov, kot je Amerika, Indija ipd., bom povedal v tem eseju, a ostalo pustimo sladokuscem. Prvo kar bom omenil je to, da so muslimani bili že 5-6 stoletij pred Kolumbom v Ameriki in celo na nekem predavanju sem ugotovil, da ko je Kolumb prijahal proti Ameriki, da je videl na otoku velik minaret in je zaradi tega sklepal, da je v Indiji. Nisem siguren, če je to res, ampak lahko se vzame, kot podatek, ki je potreben dodatne obdelave. Navedel bom podatek, ki dokazuje, da so bili muslimani v Ameriki. O tem je pisal muslimanski zgodovinar in geograf, Abdul Hassan ‚Ali ibn Al-Hussain Al-Masudi (871-957), v svoji knjigi Muruj adh-dhahad wa maadin al Dževher, v kateri je zabeležil, da je muslimanski navigator, Haš Haš ibn Said ibn Eswed iz Kordobe, leta 889 iz pristanišča Delba (Palos) prečkal Atlantik in prostal na neznani celini. Poobno je zabeležil Ebu Bekr ibn Umar Al-Gutiyya. Zapisal je, da je leta 999 Ibn Faruk iz Granade prečkal Atlantik.

Vasko da Gama ima zelo zanimivo zgodbo. Pri njemu je zelo težko začeti, ker njegova situacija ima zelo veliko verzij. Potrebno je omeniti, da se je Vasko da Gama ustavil pri pristaniščih v Keniji in se tam posvetoval z Ibni Madžidom o nadaljni plovbi proti Indiji in ga je Inbi Madžid podučil o ovirah, na katere lahko naleti (celo trdijo, da sta neke noči z Vaskom popivala in mu je pijani Ibni Madžid na karti pokazal pot to Indije, ampak ti podatki niso podkovani z dokazom!). Dobro bi bilo omeniti, da je dobil pomočnika v Malindiji, ki je bil pravzaprav musliman in mu je pomagal pri plovbi. Njegovo ime naj bi bilo Kan ali Kank (točno se ne ve).

Za konec je potrebno povedati, da vsa ta odkritja so svetu prinesla same slabe stvari! Prinesla so sovraštvo, željo po bogastvu in kar je najbolj pomembno PRELIVANJE KRVI!