PREROK KOT MOJZES

Bog je rekel Mojzesu (a.s.) v  5. knjigi Mojzesa (Deuteronomium) 18:18: »Hočem jim obuditi proroka izmed njih bratov, kakor si ti, in denem svoje besede v njegova usta, in govoril jim bo vse, karkoli mu zapovem.«

  1. Bratje Izraelcev (potomci Abrahamovi preko Izaka) so Ismailčani (potomci Abrahamovi preko Ismaela). Jezus ne more biti, če bi bil bi MORALO pisati »proroka izmed vas.«
  2. Ali je Muhammed (a.s.) kot Mojzes (a.s.)? Če še dvomiš, bom dopolnil svojo trditev. Tabela spodaj je prevzeta iz Al-Ittihad, januar-marec 1982 leta stran 41 in je popolnoma razumljiva.

 

 

 

MOJZES MUHAMMED JEZUS
ROJSTVO Navadno Navadno Nenavadno
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE Poročen/otroci Poročen/otroci Neporočen/brez otrok
SMRT Normalna Normalna Nenormalna
KARIERA Prorok/državljan Prorok/državljan Prorok
NASILNA MIGRACIJA V Medjen V Medino /
BOJ S SOVRAŽNIKOM Pregnan Pregnan Brez podobnih izkušenj
REZULTAT BOJA Moralno/fizična zmaga Moralno/fizična zmaga Moralna zmaga
ZAPIS OBJAVE Za čas njegovega življenja (Tora) Za čas njegovega življenja (Kur’an) Po smrti
NAČIN PRIPOVEDI Verski/zakonski Verski/zakonski V glavnem verski
SPREJEM POSLANSTVA (od svojega naroda) Zavrnjen/ potem sprejet Zavrnjen/potem sprejet Zavrnjen (od večine Izraelcev)

 

  1. »in denem svoje besede v njegova usta.« Prorok Muhammed (a.s.) je dobil Božjo objavo preko angela Gabrijela in ona vsebuje njegove besede (Božje). Ampak to se nanaša na vse Božje objave. Tu je mogoče to poudarjeno, ker je Mojzesova objava (tako kot se verjame) prišla na napisanih tablicah. 5. knjiga Mojzesa 18:19: »In kdorkoli ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, jaz ga bom za to kaznoval.« V Kur’anu se 113 od 114 poglavij (sur) začne z: »V ime Allaha Milostnega, Usmiljenega!«. Prav tako muslimani vsa svoja dnevna dela začenjajo s temi besedami. Ne v ime Boga, ampak »v Moje ime«. Njegovo osebno ime je Allah. To osebno ime se ne more postaviti v množino niti se mu lahko določi spol. Kristjani začnejo z »v ime očeta, sina in svetega duha«. Tu je potrebno poudariti, da bodo kaznovani tisti, ki ga ne želijo poslušati ali ga zavračajo. To se da zaključiti iz naslednjih Kur’anskih odlomkov, (sura, 3:19): »Allahu je prava vera edino islam.« (sura 3:85): »A tisti, ki želijo neko drugo vero, a ne Islam, ne bo jim sprejeta, in oni bodo na Onem svetu nastradali.«