BODI DAIJA!

Bismillah

 

Hvala Bogu, Gospodarju Svetov, Tistemu, kateri nam čast daje, Pravdnemu, Zaščitniku. Naj je Božji mir in blagoslov na Njegovega preroka Muhammeda a.s., na njegovo družino, na njegove najbližje prijatelje ter na vse tiste, ki ga sledijo z Islamom v srcu.

 

Prosimo Allaha, naj nas podpre in učvrsti, naj nas naredi podobnim tistim, ki se omenjajo v naslednjem ajetu: V vero Gospodarja svojega modro in z lepim nasvetom pozivaj.

 

Odločil sem se za izbrano temo, ker je danes zelo pomembna. Mogoče nekega dne napišem brošurico ali pa knjigo na to temo. Naloga vsakega muslimana je, da dela na da’wi (misijonarstvu), ker bo na Sodnem dnevu obsojen, ker ni ljudem povedal tisto, kar je prav in kar je res. Dobro vemo, da bo vsak pozabil, kdo mu je mati, oče, brat, sestra, prijatelj itd. Celo obstaja mišljenje, da bo Jezus (Isa a.s.) pozabil na svojo mater, Marijo (Merjemo). Naša naloga je, da vsakemu predstavimo islam v najboljši luči in na najlepši način bodisi nemuslimanu ali muslimanu.

Vsak musliman občuti na svoji lastni koži nevarnosti, ki pretijo njegovi veri in muslimanom po vsem svetu. Zaradi tega občutka dobi sporočilo, da mora nekaj sam storiti, da bi branil tisto, kar mu je najdražje – islam. Ogenj se prižge v njegovem srcu in s tem se odloči, da bo postal daija (misijonar).

Dobro vemo, da če hočemo nekomu dobro razložiti in ga hkrati pozvati, naj sledi pravo pot, da moramo:

 1. globoko verjeti v to, kar počnemo
 2. da se moramo konstantno učiti o tem, v kar pozivamo
 3. da moramo sami slediti to, v kar pozivamo (teorijo spraviti v prakso)
 4. da uporabljamo tuje izkušnje
 5. da se moramo lepo obnašati in lepo pozivati
 6. da moramo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za dosego cilja

 

Poskusil bom omenjene lastnosti kratko opisati in celo dodati svoje mišljenje in izkušnje.

 

PRVA LASTNOST – Globoka vera, v kar pozivamo

To je izvor kakršnegakoli pozivanja. Bodisi to, da pozivamo v vero ali pa v neko društvo. Jasno nam mora biti, da je le Allah tisti, katerega je vredno častiti in da je Muhammed a.s. zadnji Božji poslanec. Tako nas ne bo mogel nihče zavesti ali pa zmesti. To vam mora biti kristalno jasno, kot vam je 1+1=2 tako je dejstvo, da sura IHLAS popolnoma opiše Boga! Daija se mora tudi zavedati, da je samo Allah tisti, ki daje islam: »Očitajo ti, da so sprejeli islam. Reci: Ne očitajte mi, da ste sprejeli islam! Gospod vam je vendar naklonil milost s tem, ko vas je usmeril v pravo vero, če govorite resnico!« (El-Hudžurat, 17.)

 

DRUGA LASTNOST – konstantno učenje o islamu

Obstajajo ljudje, ki imajo zgoraj navedeno lastnost in ki mislijo, da je le iman (verovanje) dovolj, da bi nekdo uspešno pozival v vero. To je popolnoma zgrešeno! To bi bilo, kot da podpirate neko politično stranko, ampak da o njej veste le kako se imenuje in kdo je vodja te stranke. Normalno je, da ne moremo od daije zahtevati, da zna vse, kar se tiče islama ne glede na temo in področje. Človek danes (v Evropi) živi približno 60-70 let in če bi konstantno delal na islamu bi vedno odkril neko stvar, ki jo do tedaj ni znal. Allah pravi: »A vam je dato samo malo znanja.«

 

Tu je potrebno omeniti iz kje, naj daija črpa znanje:

 1. iz Kur’ana (bolj natančno iz komentarjev Kur’ana)
 2. iz hadisov (izrek Muhammeda a.s.)
 3. iz zgodovinskih knjig, ki govorijo o islamu, Arabcih, Muhammedu a.s., prvim generacijam islama, Andaluzije itd.
 4. iz sodobnih islamskih del
 5. iz klasičnih islamskih del

 

Rad bi vas samo opozoril, da je potrebno poznati tudi druge religije.

 

TRETJA LASTNOST – sledenje tega, v kar pozivamo

Muslimansko društvo se je danes oddaljilo od zakonov in predpisov islama. Prav tako pa tudi nekateri, ki pozivajo v vero. Ne moremo zahtevati od nekoga, da se bo držal islamskih predpisov, če jih sami ne spoštujemo in ne prakticiramo.

Si predstavljate, da neka ženska, ki ne osi hidžaba govori drugi, kako bi ga ona morala nositi. Le kaj si bo ta druga oseba mislila? Koliko je »šans«, da bo sprejela to dejstvo, da mora nositi hidžab? To je absurd! Ampak točno to boste danes videli. Mogoče ne bo v veri, ampak na drugih področjih. Na primer v vzgoji. Oče govori sinu, naj ne kadi, a v ustih ima cigareto.

Tako obstaja tudi v islamski zgodovini primer, ko je Muhammed a.s. na Hudejbiji ukazal svojim apostolom (ashabom), naj zakoljejo kurban (ovco) in naj obrijejo svoje glave. To oni niso naredili pa je Muhammed a.s. prišel k Ummu Selemi in ji rekel: »Propadli so muslimani. Ukazal sem jim in niso tega storili.« Na to mu je ona rekla: »Oprosti mi Poslanec! Prevzel si na sebe veliko obveznost s tem ukazom. Muslimani so se vrnili brez zmage. Zaradi tega so razočarani in težko jim je. Najprej ti pojdi in naredi to, kar si od njih zahteval. Ko bodo tebe videli, da to delaš, bodo tudi oni začeli.«

Poslanec a.s. je to storil in ko so muslimani videli, kaj dela Muhammed a.s., so tudi sami to naredili.

 

Dva utrinka iz Kur’ana:

»Ne želim početi tistega, kar vam prepovedujem. Moja edina želja je storiti kar največ dobrega, moj uspeh pa je odvisen le od Gospoda. Vanj zaupam in nanj se opiram.« (Hud, 88.)

»O verniki, zakaj govorite eno, delate pa drugo? O, kako Gospod sovraži besede, ki jim ne sledijo dejanja!« (Saff, 2.-3.)

 

ČETRTA LASTNOST – uporaba tujih izkušenj

Tu je zelo pomembno, da se čimveč posluša druge daije, kako govorijo, kdaj se ustavijo, kdaj kaj poudarijo, kako govorijo z ljudmi ipd. Dobro vemo, da če hočete biti profesor, da morate biti praktikant. Tako je tudi z misijonarstvom.

 

PETA LASTNOST – metoda pozivanja

Dober daija bi moral znati, kako pozivati ljudi v dobro. Daija bi moral biti potrpežljiv in umirjen ne glede na to, s kom se pogovarja. Rezultat ne bo vedno takojšen ali pozitiven! Nekatere da’we trajajo leta in leta. Allah v Kur’anu omenja ogromno utrinkov o potrpežljivosti in umirjenosti:

»…bodite vzdržljivi, zakaj Gospod je resnično na strani vzdržljivih.« (El-Enfal, 46.)

»O, verniki! Bodite potrpežljivi in vztrajni, bedite na mejah in Boga se bojte, pa boste dosegli, kar želite!« (Ali Imran, 200.)

»…Gospod pa ljubi vzdržljivce.« (Ali Imran, 146.)

 

O nagradi za potrpežljive Allah pravi:

»Samo potrpežljivi bodo obilno nagrajeni!« (Ez-Zumer, 10.)

»Njih sem danes nagradil za trpljenje; resnično so dosegli, kar so želeli.« (El-Mu’minun, 111.)

 

Poleg te lastnosti je zelo pomembno, na kakšen način se poziva. Allah je Svojemu Poslancu Muhammedu a.s. rekel: »Le po Gospodovi milosti si blag z njimi; če pa bi se ti čelo namrščilo in srce otrdelo, bi naglo pobegnili od tebe…« (Ali Imran, 159.)

 

Mojzesu (Musi a.s.) in Aronu (Harunu a.s.) je Allah svetoval: »in mu (faraonu) spregovorita z blagimi besedami, da bo morda razmislil ali se zbal.« (Ta Ha, 44.)

 

ŠESTA LASTNOST – sredstva v da’wi

Obstajajo sredstva v da’wi, katere daije izkoriščajo. Ta sredstva so danes dostopna vsakomur. Med sredstvi, katere ne smemo zanemariti so:

–         Hutbe in predavanja

–         Novinarstvo

–         Bilo kaka pisana beseda

–         Radio in TV

–         Internet

–         Privatni kontakt

 

Hutbe in predavanja

Nikoli v zgodovini nismo muslimani imeli toliko predavanj, kot jih imamo sedaj! To je dar, katerega je možno razviti le s stalno vadbo. Z vadbo človek osvoji vse lastnosti dobrega predavanja. Daija dobro ve, kako nagovoriti ljudi, kako jih spraviti v smeh, kdaj se ustaviti, s kakšnim tonom povedati ipd. Pomembna je tudi tema predavanja, ki mora biti sodobna. Zanimivo je dejstvo, da so kljub »napredku« še vedno prisotne iste teme, ki zanimajo ljudi. Med temi temami najdemo: vlogo žena v islamu, vzgoja otrok, novosti v veri, razlike med haramom in halalom, napake v namazu (molitvi), Sodni dan itd.

 

Novinarstvo

Zelo uspešno sredstvo da’we. Muslimani bi morali delati na tem, da bi imeli časopis z versko tematiko. Teh časopisov je veliko. Da navedem samo primere, ki jih lahko najdemo na slovenskih tleh, a niso slovenskega jezika: Saff, El-Asr, Preporod… Muslimani smo lahko ponosni, da imamo v Sloveniji časopis »Bošnjak«, ki je CELO v slovenskem jeziku. Veliko se na tem ni naredilo. Nekaj časa je imelo kulturno društvo IQRE časopis v slovenščini. Sedaj ne izhaja več. Upajmo, da se bo stanje izboljšalo in da bomo nekega dne imeli popolni slovenski časopis z versko tematiko.

 

Pisane besede

Z izrazom »pisane besede« mislim na vse knjige, članke, seminarske naloge, zapise, brošurice, letake, celo nalepke z versko vsebino. Lani je naš jeseniški džema’at obiskal znani pisec Isnam Taljić, ki je v neki debati izjavil: »Vse podatke, ki jih ljudje servirajo o jeseniškem džema’atu bodisi da govorimo o zgodovini bodisi da govorimo o džematlijah, bi morali zabeležiti in nato napisati knjigo.« Ideja sama ni slaba! Samo poglejte koliko stvari se zgodi in mi jih preprosto pozabimo. Elhamdulillah, da naš imam na Jesenicah piše letopis.

 

Radio in TV

To sta dve sredstvi, ki sta razširjeni po vsem svetu. Kdor se danes ukvarja s tem, ima moč! Na žalost muslimani v nemuslimanskih deželah nismo znani po tem.

 

Internet

Danes je to sredstvo eno izmed najbolj učinkovitih na svetu. Internet se je razširil na vse smeri in daije imajo svoje spletne strani. Celo naša stran (resnica-haq.com) je narejena z namenom, da bi informirali in širili tisto, kar je prav in res. V Sloveniji imamo kar nekaj takih strani, ki imajo verske vsebine. Kolikor jaz vem so to:

www.islamska-skupnost.si

www.im-slovenije.org

www.smskupnost.si

www.slotekbir.net

www.kdiqre-islamvslo.org

www.resnica-haq.com

 

Upam, da nisem kako zgrešil. Prosimo Boga, da jih bo vse več!

 

Privatni kontakt

Za privatne kontakte mora človek imeti pogum! Na žalost se muslimani večkrat povlečemo nazaj ali pa celo prikrijemo, kar nosimo v srcu. Če samo pomislimo, da so pred 3 leti prihajale Jehove priče na dom vsakemu. POZOR! Vsakemu! Potem ugotovimo, da nas je lahko sram, ker (vsaj) ne izkoristimo prijateljstev za take reči.

Dragi brat/sestra, če imaš priložnost za pogovor o islamu, jo zgrabi.

In NE drži se ajeta: O, verniki! Skrbite za svoje duše! Če ste na pravi poti, vam izgubljenec ne bo škodoval. (Al-Ma’ide, 105.)

Mnogo ljudi je izbrani ajet narobe razumelo! Veliko ashabov je reklo, da se ta ajet nanaša na ljudi, ki bodo živeli pred samim koncem sveta. V tem smislu Mekhul pravi: »Še vedno ni prišel čas, o katerem govori ajet. To je čas, ko se bo tisti, ki svetuje bal, a tisti kateremu se svetuje preziral. Če doživiš take čase, tedaj skrbi le za sebe. Tedaj ti, če boš na pravi poti, tisti kateri je izgubljen ne bo škodoval.«

 

Zaključek

Dragi muslimani!

Vaši sovražniki so stalno na preži in načrtno delajo na svojih rušilnih idejah, saj je Ibliz (satan) obljubil Bogu: »Pri tvojem dostojanstvu! Zagotovo jih bom vse zapeljal na stranpot, razen tistih med njimi, ki ti bodo iskreno služili.« (Sad, 82.-83.)

Ali ni čas, da se končno upremo?!

 

Bodimo eni izmed tistih, katere je Allah omenil v suri Ali Imran (ajet 104.): Naj bodo med vami takšni, ki bodo klicali k pravičnosti, zapovedovali vrlino in poštenje ter odvračali od zla…