VAŽNOST NAMAZA (MOLITVE)

Vzvišeni Allah je objavil Kur’an Poslancu s.a.w.s., da ga razloži ljudem: »Tebi pa razodevamo Kur’an, da bi pojasnil ljudem, kar se jim oznanja, in da bi razmislili.« (16.sura, 44.ajet) Poslanec s.a.w.s. je opravil to funkcijo na najboljši mogoči način. Eden izmed najbolj pomembnih predpisov, katerega je razložil ljudem z besedam in deli je namaz. Namaz (molitev) v islamu ima neverjetno vrednost in važnost. To nam kažejo naslednja dejstva:

 

1 – Namaz je drugi islamski šart, takoj po kelime-i-šehadetu. Poslanec s.a.w.s. je rekel: »Islam se temelji na pet stvari: pričanju, da je samo Allag Bog in da je Muhammed Allahov Poslanec, opravljanju molitve, dajanju zekata, postu meseca ramadana in hadžu, kdor je v mogočnosti.« (Buhari in Muslim)

Mnogi izmed nas vedo na pamet islamske šarte, vendar ne opravljajo molitve, katera je drugi temelj naše vere in spada v najbolj pomembne ibadete. Mi vemo, da smo ustvarjeni samo zaradi ibadeta, zaradi oboževanja Allaha. Bog pravi v Svoji častni knjigi: »Džine in ljudi sem ustvaril samo zato, da se mi bodo klanjali.« (51:56)

 

2 – Prvo za kar bo človek polagal račun na Sodnem dnevu bo namaz. Če mu bo sprejet, sprejeta mu bodo ostala dela, a če mu bo zavrnjen, zavrnjena mu bodo ostala dela. Allahov Poslanec s.a.w.s. je rekel: »Prvo, za kar bo človek odgovarjal na Sodnem dnevu, je namaz. Če mu bo pravilen, mu bodo pravilna ostala dela, a če mu bo nepravilen, mu bodo nepravilna ostala dela.« (Tirmizi)

V katerem položaju si ti, brat/sestra musliman(ka), če se ne klanjaš svojemu Stvarniku?! Moraš vedeti, da je namaz steber vere, brez katerega vera ne obstaja. On je najvrednejši telesni ibadet. Rekel je Vzvišeni: »Jaz sem resnično Allah, Razen mene ni drugega boga, zato se samo meni klanjaj in moli, da bi me imel vedno v mislih!« (20:14) Vzvišeni Allah je ukazal vernikom: »O, verniki! Molite in klanjajte se svojemu Gospodarju! Opravljajte dobra dela, da boste dosegli, kar želite!« (22:77) Allahov Poslanec s.a.w.s. pravi: »Glava stvari je islam, a njen steber je namaz.« (Tirmizi)

 

3 – Namaz je jasen znak, po katerem se prepoznajo iskreni verniki. Pravi Vzvišeni: »Elif Lam Mim. To je Knjiga, o kateri ni nobenega dvoma; vodilo je bogaboječim, vsem verujočim v nevidno, ki redno molijo in dajejo vbogajme od tega, s čimer jih oskrbujemo.« (2:1-3) »Verniki bodo dosegli, kar želijo – ti, ki ponižno molijo.« (23:1-2)

4 – On je veza med sužnjem in njegovim Rabbom (Gospodarjem). Suženj v namazu poziva Gospodarja in Ga prosi. Musliman opravlja namaz pod abdestom, v čistem stanju. Stoji ponižno in s strahospoštovanjem pred svojim Gospodarjem vsak dan, zahvaljuje se Mu za nešteto blagosti, katere Mu je podaril in prosi Ga za odpust grehov. Allahov Poslanec s.a.w.s. je rekel: »Kateri koli musliman lepo vzame abdest, ko nastopi molitveni čas in opravi namaz s strahospoštovanjem in po predpisih, s tem mu Allah odpusti grehe, če ni naredil velike (grehe); in tako je vedno.« (Muslim)

 

5 – Kdor čuva namaz, ta čuva vero, a kdor ga izgubi, ta je izgubil vse. Vzvišeni Allah nam je predpisal, da čuvamo namaz: »Čuvajte molitve, redno jih opravljajte, zlasti srednjo, in ponižno stojte pred Gospodom.« (2:238)

 

6 – Islam je v srcu človeka v taki količini, kot je zastopanost namaza v njegovem srcu. On ima od islama toliko, kolikor ima od namaza. Namaz je znak prepoznavanja muslimanov. Pravi Muhammed s.a.w.s.: »Med širkom (verovanje v druge bogove, razen Enega in Edinega) in kufrom (neverovanjem)  je zapuščanje molitve.« (Muslim) »Ugovor, kateri je med nami in njimi (neverniki) je namaz, kdor ga zapusti, ta je nevernik« (Tirmizi) Vzvišeni Allah pravi: »Bodite predani Bogu! Bojte se ga, molite in ne zaidite med malikovalce.« (30:31)

Allah nam ukazuje, da namaz opravljamo v njegovem času, da ga ne prestavljamo, a preti s kaznovanjem tistemu, ki ga prestavlja in prepušča: »Gorje tistim, ko molijo, ki molitev ne izvršujejo kako je treba.« (107:4-5)

 

7 – On je znak ljubezni med sužnjem in Rabbom (Gospodarjem).

 

8 – On odvrača človeka od razvrata in slabih postopkov, a pomaga mu, da bo pokoren Allahu. Bog pravi: »Govori jim iz Knjige, ki se ti razodeva, in moli! Molitev zares varuje pred razvratom in od vsega neprimernega. Opravljanje molitve je največja poslušnost. Gospod ve, kaj počnete!« (29:45)

 

9 – Namaz je eden izmed načinov dobivanja Allahove milosti. Vzvišeni je rekel: »Molite in delite miloščino in bodite poslušni Poslancu, da boste prejeli milost.« (24:56)

 

10 – Zadnja izjava, katero je Muhammed s.a.w.s. izrekel na smrtni postelji, je bila: »Namaz, čuvajte namaz in tiste, ki so v vaši vlasti!«

 

Ogromni so plodovi in rezultati, ko se namaz opravlja v džemma’atu (v skupini) z ostalimi verniki:

  1. a) čuvanje namaza je vzrok, da Allah sprejme ostala dobra dela,
  2. b) z njim se doseže sreča v srcu, a odkloni žalost in problemi. Vzvišeni pravi: »…srca se umirijo ob omembi Gospoda.« (13:28)
  3. c) on čuva človeka od razvrata in zlih del,
  4. d) on je vzrok odpustu grehov in povečevanju stopnje pri Allahu
  5. e) dosega se medsebojno spoznavanje, povezovanje in zbliževanje muslimanov tako, da postanejo kot eno telo.

 

Cenjeni brat in spoštovana sestra, tvoja džamija se sprašuje, kje si ti. Vrata džamije čakajo, kdaj jih boš odprl(a). Tvoje mesto v džamiji je prazno, čaka na tvoj prihod. Razmisli, ali poznaš nekoga, ki se je po smrti vrnil, da bi dobil še eno priložnost? Kaj čakaš? Ali čakaš, da te doleti smrt in da boš eden od tistih, za katere Allah pravi: »Ko katerega od njih doleti smrt, vzklikne: »O, Gospodar, vrni me, naj storim kaj dobrega v svetu, ki sem ga pustil za seboj!« Nikdar! Zastonj bo govoril te besede; pred njimi bo pregrada vse do dne oživljenja.« (23:99-100)

 

Za konec, brat in sestra, iskreno se odzovimo Allahovemu pozivu, a On je Stvarnik, Kateri daje življenje in smrt. Allah pravi: »O, verniki! Odzovite se Gospodu in Poslancu, njunim pozivom! S pravilnim ravnanjem si zagotovite življenje! Vedite, da se Gospod vpleta med človeka in njegovo srce, in da se boste vsi zbrali pred njim!« (8:24)

Ni nam življenja imana, namaza, zikra in dobrih del. Cenjeni brat in spoštovana sestra! Odgovorni ste pred Allahom v kolikor zapuščate namaz in ga v džema’atu ne opravljate. Pripravite odgovor na vprašanje, katero bo sigurno prišlo! Naj bo odgovor pravilen! Pazite, da ne boste v tisti skupini, za katero je Allah rekel: »Satan jih je obsedel in storil, da so pozabili na Boga, Satanu so privrženi, takšni pa bodo zagotovo pogubljeni!« (58:19)