ZGODBA, KI (OČITNO) NIMA KONCA…

V zadnjem času smo priče številnim »dobrodelnim« koncertom, ki se odvijajo v Sloveniji (za izgradnjo IKCja in prenovo lokalnih mošej ipd.). Človek resnično ne ve, kdaj se bo to končalo. Očitno organizatorji koncertov mislijo, da delajo dobro in da bodo s tem zaslužili Allahovo zadovoljstvo, a pri tem pozabljajo na to, da je Allah, s.w.t., prepovedal muziko v ajetu: »Nekateri kupujejo lehwel hadis, želeč odvračati ljudi z Gospodove poti in se ji posmehovati. Ne vedo, kolikšen greh je to! Čaka jih strašna kazen!« (sura Lukman, 6. ajet) in da je Ibn Mes’ud, r.a., ki je trikrat prisegel na Boga, rekel, da se ajet nanaša na muziko. Za vse tiste, ki prigovarjajo besedam Ibn Mes’uda, r.a., je dovolj samo, da jih opozorimo, da je Ibn Mes’ud, r.a., v družbi Muhammedovih, s.a.w.s., ashabov rekel: »Pri Allahu, ki poleg njega drugega boga ni. Ni objavljena niti ena sura iz Kur’ana, a da ne vem, kje je objavljena, niti obstaja en ajet iz Allahove Knjige, a da ne vem, zakaj je bil objavljen. Če bi poznal nekoga, ki je bolj učen od mene v Allahovi Knjigi, a možno bi ga bilo obiskati, osedlal bi konja in odšel k njemu.« in da niti en od prisotnih ni zanikal omenjenih besed!! Pa katera je to ulema, ki trdi, da je muzika dovoljena? Pa katera ulema pravi, da je (estagfirullah) boljša od prvih generacij Islama in da bolje razume ajete iz Kur’ana? Katera moderna ulema si to dovoli?

 

Predstavljamo vam naslednji video z naslovom »Lažne hanefije«, ki vam bo pokazal mišljenje hanefijskega mezheba o muziki, na katerega se tako samozavestno sklicujejo organizatorji koncertov.