Islam vs Demokracija

demokracija-islam

ISLAM

Islam je božanski način življenja, poslan človeštvu:

Koren besede Islam izhaja iz besede istislam, kar pomeni “pokoravanje“ (biti pokoren). Islam je bil poslan pred 1400 leti od Vzvišenega Boga s posredništvom meleka (angela) Džibrila (Gabrijela) zadnjem poslancu Muhammedu.

Poziva človeštvo k pokornosti Stvarniku – na način, da Ga priznajo kot Edinega pravega Boga; kar pomeni, da delamo po Njegovih zapovedih in da se izogibanje lažnim religijam in običajem. Je kompleten način življenja, ki resnično živi enotnost Boga. Ne le s priznanjem Njega kot Stvarnika, ampak tudi z ločevanjem Njegovih imen, atributov in lastnosti, ki izključno Njemu pripadajo.

Islam ščiti čast žensk:

Islam ščiti in zagotavlja čast ženskam. Njihov položaj je v družbi vodeč in uspešen zaradi osnovne materinske vloge; ženske niso izkoriščene kot delovna orodja in seksualni objekti; žene so igrale pomembno vlogo v zgodovini islama kot učiteljice in zdravnice. Po podatkih časopisa The Times (2007) je število žensk v ZDA, ki sprejemajo islam, štirikrat večje od števila moških.

Islam ščiti življenje:

Islam ščiti življenje, ker prepoveduje tisto, kar mu bo škodilo; islam tudi zagovarja pravice fetusa (nerojenega otroka).

Vzvišeni Allah v Kur’anu pravi:

»Reci: ‚Pridite, naj vam povem, kaj vam Gospodar zapoveduje: Ne imejte koga za Njemu enakega. Bodite dobri do staršev in ne ubijajte svojih otrok zaradi revščine, saj hranimo vas in njih. Ogibajte se vsakršne nemorale, naj bo javna ali skrivna. In ne ubijajte človeka, ki ga je Allah prepovedal ubiti, razen kadar to zahteva zakon. Glejte, te dolžnosti so vam predpisane, zdaj pa razmislite!« (6. sura: 151. ajet)

Islam rešuje problematiko revščine in izkoreninja korupcijo:

Islam podrobno razlaga 55 prepovedanih transakcij in s tem skrbi za to, da je imetje pravilno zasluženo (halal). Islam tudi zmanjšuje razlike med revnimi in bogatimi, ker obvezuje distribucijo bogastva in prepoveduje kopičenja le-tega. Islam poseduje popolno ravnovesje med privatnim in javnim imetjem.

Vzvišeni Allah v Kur’anu pravi:

»O, verniki! Ne prisvajajte si nepošteno imetja drugega, smete pa trgovati v obojestransko zadovoljstvo. Ne pobijajte se med seboj! Allah je resnično usmiljen z vami.« (4:29)

Islam čisti um:

Islam nudi pravi mir in pomirjenost v srcu posameznika kot popolni življenjski vodič, kakor tudi odgovore na smisel našega obstoja, kar je razlog oboževanja in poslušnosti do Tistega, ki nas je ustvaril – Allaha.

Vzvišeni in Slavljeni Allah v Kur’anu pravi:

»Džinne in ljudi sem ustvaril samo zato, da Me obožujejo.« (51:56)

DEMOKRACIJA

Demokracija je lažna religija 21. stoletja:

Demokracija je nova, lažna religija 21. stoletja, ki ogroža svetost Vzvišenega Allaha (Boga). Demokracija smatra nekoga za Bogu enakega, saj Njegovo izključno zakonodajno pravo daje ljudem in omejuje moške in ženske. Omenjeno dejstvo je v nasprotju z Allahovim monoteizmom, ker se Njegova božanska prava dajejo ljudem, in je zaradi tega demokracija politeistična religija.

Demokracija ne smatra obstoj Boga, niti Njegove družbene zapovedi za pomembne, zato je ateizem zelo popularen; dovoljuje oboževanje idolov, dreves, celo živali, vse dokler ta oboževanja ne pridejo v konflikt z odredbami vrhovnega vladarja, znanega kot predsednik države (ustava, premier, parlament ipd.)

Demokracija ruši čast žensk:

Demokracija zelo malo dela na tem, da zaščiti čast žensk v družbi. Aktivno jih ponižuje kot delovno orodje in seksualne objekte. Enake pravice in svobode so fraze, ki se uporabljajo kot izgovor za ponižujoči način življenja, ki na žalost pelje k poraznim posledicam, kot so posilstva in napadi.

Po podatkih British Crime Survey 2000 (Britanska raziskava kriminala za leto 2000) je vsaka dvajseta ženska izjavila, da je bila posiljena od 16. leta.

Demokracija uničuje življenja:

Življenje pod demokracijo ima zelo majhno vrednost, sploh za tiste, ki so ujeti v nepravičnih vojnah, katere služijo nacionalnim interesom. Aktivisti za človekove pravice so zelo površni; ne priznajo niti pravic fetusa (nerojenega otroka).

Dokumentirano je, da so snage ZDA v Iraku in Afganistanu od leta 2001 ubile 840.000 civilistov, v Britaniji pa se vsako leto opravi 180.000 abortusov (tj. ubije se 180.000 nerojenih otrok)

Demokracija zvišuje revščino in korupcijo:

Demokracija ne dela razliko med dovoljenim in nedovoljenim imetjem in kot rezultat tega dovoljuje prodajo alkohola, uporabo zavarovanja in obresti. To skorumpira družbo in povečuje razlike med revnimi in bogatimi.

Po Oxfam časopisu 13.5 milijonov ljudi v Britaniji živi v revščini.

Demokracija onesnažuje um:

Umi posameznikov, ki živijo pod demokracijo, so modulirani, tako da imajo sekularne poglede na življenje; to pelje k zablodam o smislu obstoja, kar povzroča depresijo in samomore. The Samaritans preračunava, da se v Veliki Britaniji zgodi en samomor na vsakih 82 minut.