Molitev v islamu (salat, namaz) – Kako in kaj?

molitev-islam-salat-namaz

Molitev (salat, namaz) je 2. steber islama, katerega morajo muslimani opravljati petkrat dnevno. Z lingvistične perspektive beseda “salat“ pomeni dua (prošnja). V islamski terminologiji beseda “salat“ pomeni: Častiti Allaha (Boga) z določenimi predpisanimi besedami in dejanji, začenši s tekbirjem (izgovarjanjem besed: Allahu ekber (Allah je Velik)) in vse do teslima (izgovarjanja besed: Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)).

Pred vami je kratka video in tekstovna predstavitev molitve v islamu. Predstavljeno je osnovno, kar je potrebno, da lahko opravite svojo molitev. Še posebej je dobro za nove muslimane, kot tudi za muslimane, ki jih zanima, kako je molil Allahov poslanec Muhammed, naj je mir z njim.

Preden začnete gledati videe, je potrebno, da veste sledeče:

– Preden začnemo opravljati molitev, se moramo najprej očistiti, oz. opraviti obredno umivanje (wudu, abdest), kar je pojasnjeno v prvem videu. V primeru velike nečistoče (spolni odnos, ejakulacija, menstruacija, poporodni čas) je potrebno opraviti gusul (obredno kopanje). Gusul bo pravilno storjen, v kolikor bo posameznik: naredil namero v srcu, da bo opravil gusul, opral celo svoje telo in še posebej pazil na to, da bo opral težje dostopne dele telesa, kot so pazduhi, lasišče, popek, usta ipd.

– Za molitev moramo pokriti vse sramne dele telesa. Ženska bo pokrila vse razen obraza in pesti, moški pa vsaj predel med popkom in koleni. Obleka ne sme biti ozka in prozorna. V kolikor posameznik ne izpolni tega pogoja, mu bo molitev zavrnjena.

– Molitve je potrebno opraviti v določenih časovnih obdobjih. Tistemu, ki bi opravil določeno molitev izven njenega obdobja, bi bila le-ta zavrnjena. Najbolje je opraviti molitev takoj, ko nastopi. Allahov poslanec Muhammed, naj je mir z njim, je odgovoril, ko je bil vprašan po najboljšem dejanju, da je to opravljena molitev v času njenega nastopa. Čase določenih molitev, lahko vedno preverite na naslednji povezavi: http://www.islamicfinder.org/prayerDetail.php?country=slovenia&city=Ljubljana-Siska Ne skrbite, ker omenjena povezava daje čase molitev za Ljubljano (Šiška), saj so časi molitev za celotno Slovenijo skoraj enaki – razlikujejo se le za minuto ali dve. Na primeru priloženih časov na omenjeni povezavi:

Jutranjo molitev (fedžr, sabah) lahko opravite od časa v stolpcu “Fajr“ do “Sunrise“,

opoldansko molitev (zuhr, podne) od “Dhuhr“ do “Asr“,

popoldansko molitev (asr, ikindija) od “Asr“ do “Maghrib“,

molitev po sončnem zahodu (magrib, akšam) od “Maghrib“ do “Isha“

in nočno molitev (iša, jacija) od “Isha“ do sredine noči.

Musliman bi se moral potruditi, da opravi molitve takoj, ko nastopijo, ne pa da čaka zadnje minute pred iztekom.

– V kolikor v vašem mestu ali blizu vašega mesta obstaja mesdžid (džamija, mošeja), molite v mošeji, saj je Allahov poslanec Muhammed, naj je mir z njim, rekel, da je molitev v džematu (skupnosti) 27krat vrednejša od posamične molitve (tj. če molite sami).

– V video predstavitvi je pojasnjeno, kako molimo 5dnevne obvezne molitve (fard) – kar je minimalno, kar islam zahteva. Poleg obveznih obstajajo tudi prostovoljne/pohvalne molitve, katere lahko vključite v vaš “repertoar“, ko vzpostavite obvezne. Koliko je prostovoljnih molitev, si oglejte na naslednji povezavi: https://www.resnica-haq.com/vprasanja-in-odgovori/93-stevilo-rekatov-v-namazu-molitvi.html

– Molitve je potrebno opraviti v arabskem jeziku, zato smo vam spodaj pripravili transliteracijo originala in prevod, da se boste lahko lažje naučili. Ne skrbite, je zelo enostavno!

(Prilogo si lahko naložite na vaš računalnik v bolj prijaznem formatu: https://www.resnica-haq.com/downloads/view.download/3/126.html – Natisnite si jo.)

– V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, ki je povezano z molitvami, nam obvezno pišite.

Obredno umivanje, wudu, abdest

  

Pomembne opombe

Fedžr, jutranja molitev, sabah

Zuhr, opoldanska molitev, podne

Asr, popoldanska molitev, ikindija

Magrib, molitev po sončnem zahodu, akšam

Iša, nočna molitev, jacija

Dodatek:

Predlagamo, da si ta del članka stiskate, saj se boste tako lažje naučili.

(Prilogo si lahko naložite na vaš računalnik v bolj prijaznem formatu: https://www.resnica-haq.com/downloads/view.download/3/126.html – Natisnite si jo.)

1. video (obredno umivanje, wudu, abdest)

– Preden začnemo izgovorimo:

Bismillah (V imenu Allaha)

– Molitev po opravljenem obrednem umivanju (molitev je priporočena, ni obvezna): Ešhedu en la ilahe illallahu wahdehu la šerike lehu we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu, allahumme-džealni minet-tewwabine wedžalni minel-mutetahirin

(Pričam, da ni drugega boga razen Allaha, ki nima partnerja, in pričam, da je Muhammed Allahov suženj in poslanec. Allah, naj bom od tistih, ki se pogosto kesajo in čistijo.)

3. video (jutranja molitev, fedžr, sabah)

1. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) Wel asr. Innel insane le fi husr. Illelezine amenu we amilus-salihati weteva sawbil hakki wetewa sawbis-sabr.

(Pri času! Človek zares izgublja – razen tistih, ki verujejo in opravljajo dobra dela, ki drug drugega usmerjajo k resnici, ki drug drugemu svetujejo potrpežljivost.)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

2. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) Kul huwallahu ehad. Allahus-samed. Lem jelid we lem juled. We lem jekullehu kufuwen ehad.

(Reci: „On je Allah, Eden! Allah je pribežališče vsakomur! Ni rodil in rojen ni, nihče Mu ni enak!“)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

Allahumme salli ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema sallejte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid. Allahumme barik ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema barekte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid.

(O, Allah! Usmili se Muhammeda in njegovih sledilcev, kot si se usmilil Abrahama in njegovih sledilcev. Zares si Vzvišen in Plemenit. Blagoslovi Muhammeda in njegove sledilce, kot si blagoslovil Abrahama in njegove sledilce. Zares si Vzvišen in Plemenit.)

Allahumme inni e’uzu bike min azabi džehennem, we min azabil-kabr, we min fitnetil-mahja wel-emat, we min šerri fitnetil-mesihid-dedžal.

(O, Allah! K tebi se zatekam pred kaznovanjem v grobu, pred trpljenjem v peklu, pred skušnjavam življenja in smrti in pred zlom lažnega Mesiha (Dedždžala, antikrista).)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

4. in 5. video (opoldanska in popoldanska molitev)

1. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega! Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) Wel asr. Innel insane le fi husr. Illelezine amenu we amilus-salihati weteva sawbil hakki wetewa sawbis-sabr.

(Pri času! Človek zares izgublja – razen tistih, ki verujejo in opravljajo dobra dela, ki drug drugega usmerjajo k resnici, ki drug drugemu svetujejo potrpežljivost.)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

2. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) Kul huwallahu ehad. Allahus-samed. Lem jelid we lem juled. We lem jekullehu kufuwen ehad.

(Reci: „On je Allah, Eden! Allah je pribežališče vsakomur! Ni rodil in rojen ni, nihče Mu ni enak!“)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

3. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

4. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

Allahumme salli ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema sallejte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid. Allahumme barik ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema barekte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid.

(O, Allah! Usmili se Muhammeda in njegovih sledilcev, kot si se usmilil Abrahama in njegovih sledilcev. Zares si Vzvišen in Plemenit. Blagoslovi Muhammeda in njegove sledilce, kot si blagoslovil Abrahama in njegove sledilce. Zares si Vzvišen in Plemenit.)

Allahumme inni e’uzu bike min azabi džehennem, we min azabil-kabr, we min fitnetil-mahja wel-emat, we min šerri fitnetil-mesihid-dedžal.

(O, Allah! K tebi se zatekam pred kaznovanjem v grobu, pred trpljenjem v peklu, pred skušnjavam življenja in smrti in pred zlom lažnega Mesiha (Dedždžala, antikrista).)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

6. video (molitev po sončnem zahodu, magrib)

1. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) Wel asr. Innel insane le fi husr. Illelezine amenu we amilus-salihati weteva sawbil hakki wetewa sawbis-sabr.

(Pri času! Človek zares izgublja – razen tistih, ki verujejo in opravljajo dobra dela, ki drug drugega usmerjajo k resnici, ki drug drugemu svetujejo potrpežljivost.)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

2. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) Kul huwallahu ehad. Allahus-samed. Lem jelid we lem juled. We lem jekullehu kufuwen ehad.

(Reci: „On je Allah, Eden! Allah je pribežališče vsakomur! Ni rodil in rojen ni, nihče Mu ni enak!“)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

3. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

Allahumme salli ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema sallejte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid. Allahumme barik ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema barekte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid.

(O, Allah! Usmili se Muhammeda in njegovih sledilcev, kot si se usmilil Abrahama in njegovih sledilcev. Zares si Vzvišen in Plemenit. Blagoslovi Muhammeda in njegove sledilce, kot si blagoslovil Abrahama in njegove sledilce. Zares si Vzvišen in Plemenit.)

Allahumme inni e’uzu bike min azabi džehennem, we min azabil-kabr, we min fitnetil-mahja wel-emat, we min šerri fitnetil-mesihid-dedžal.

(O, Allah! K tebi se zatekam pred kaznovanjem v grobu, pred trpljenjem v peklu, pred skušnjavam življenja in smrti in pred zlom lažnega Mesiha (Dedždžala, antikrista).)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

7. video (nočna molitev, iša)

1. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) Wel asr. Innel insane le fi husr. Illelezine amenu we amilus-salihati weteva sawbil hakki wetewa sawbis-sabr.

(Pri času! Človek zares izgublja – razen tistih, ki verujejo in opravljajo dobra dela, ki drug drugega usmerjajo k resnici, ki drug drugemu svetujejo potrpežljivost.)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

2. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo na glas) Kul huwallahu ehad. Allahus-samed. Lem jelid we lem juled. We lem jekullehu kufuwen ehad.

(Reci: „On je Allah, Eden! Allah je pribežališče vsakomur! Ni rodil in rojen ni, nihče Mu ni enak!“)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

3. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

4. rekat:

Allahu ekber (Allah je Velik)

Bismillahir-rahmanir-rahim. (V imenu Allaha, Milostnega, Usmiljenega!)

(Recitiramo potiho) El-hamdulillahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jewmid-din. Ijjake na’budu we ijjake neste’in. Ihdines-siratal-mustekim. Siratal-lezine en’amte ‚alejhim. Gajril-magdubi ‚alejhim weled-dallin. Amin!

(Hvala Allahu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, Vladarju Sodnega dne! Le Tebe častimo, in samo Tebe za pomoč prosimo. Usmeri nas na Pravo pot. Na pot tistih, katerim si blagoslove podaril, a ne na pot tistih, na katere se je srd zlil in ki so zablodili. Amin (Allah usliši))

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-azim (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Semi’allahu limen hamideh (Allah sliši tistega, ki Ga hvali)

Rabbena we lekel-hamd (Vsa hvala pripada Gospodarju)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Rabbi-gfir li (Gospodar, odpusti mi)

Allahu ekber (Allah je Velik)

Subhane rabbijel-eala (Slavljen naj je Vzvišeni Gospodar) – 3krat

Allahu ekber (Allah je Velik)

Et-tehijjatu lillahi wes-salawatu wet-tajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullahi we berakatuhu. Es-selamu alejna we ‚ala ‚ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah, we ešhedu enne muhammeden abduhu we rasuluhu.

(Poveličevanje pripada Allahu, kot tudi moje molitve in dobra dejanja. Naj je Allahov mir, milost in blagoslov z Allahovim poslancem. Naj je mir z nami in z vsemi iskrenimi Allahovi služabniki. Pričam, da ni drugega resničnega boga razen Allaha, in pričam, da je Muhammed Njegov suženj in poslanec.)

Allahumme salli ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema sallejte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid. Allahumme barik ‚ala muhammedin we ‚ala ali muhammed, kema barekte ‚ala ibrahime we ‚ala ali ibrahim, inneke hamidummedžid.

(O, Allah! Usmili se Muhammeda in njegovih sledilcev, kot si se usmilil Abrahama in njegovih sledilcev. Zares si Vzvišen in Plemenit. Blagoslovi Muhammeda in njegove sledilce, kot si blagoslovil Abrahama in njegove sledilce. Zares si Vzvišen in Plemenit.)

Allahumme inni e’uzu bike min azabi džehennem, we min azabil-kabr, we min fitnetil-mahja wel-emat, we min šerri fitnetil-mesihid-dedžal.

(O, Allah! K tebi se zatekam pred kaznovanjem v grobu, pred trpljenjem v peklu, pred skušnjavam življenja in smrti in pred zlom lažnega Mesiha (Dedždžala, antikrista).)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

Es-selamu alejkum we rahmetullah (Naj je Allahov mir in blagoslov z vami)

Dodatek 2:

Praksa Allahovega poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, je bila, da bi po vsaki obvezni molitvi (to so te molitve, ki so predstavljene zgoraj) zrecitiral še par stvari. Allah je zanje obljubil velike nagrade. Te recitacije (molitve, omenjanja Allaha – znano kot zikr) niso obvezne, so pa zelo priporočene in pohvalne. Te molitve glasijo:

Estagfirullah (3krat)

(Allah, odpusti mi)

Allahumme entes-selamu we minkes-selam tebarakte ja zel-dželali wel-ikram.

(Allah, Ti si Mir in Ti ga daješ, daješ blagoslove. O Lastnik Veličine in Plemenitosti.)

Nato je dobro reči naslednje, za kar je Allahov poslanec Muhammed, naj je mir z njim, rekel, da bodo posamezniku odpuščeni (manjši) grehi, četudi jih bo toliko, kot je morske pene:

Subhanallah (33krat) – Slava Allahu.

Elhamdulillah (33krat) – Hvala Allahu.

Allahu ekber (33krat) – Allah je Velik

La ilahe illallahu wahdehu la šerike leh, lehul-mulku we lehul-hamdu we huwe ‚ala kulli šej’in kadir.

(Ni drugega resničnega boga razen Allaha, ki nima partnerja. Njemu pripadata oblast in vsa zahvala. On ima nad vsem moč.)

Za konec je dobro še zrecitirati najbolj vzvišen verz v Kur’anu (Koranu). Poslanec Muhammed, naj je mir z njim, je rekel: “Kdor na koncu vsake predpisane molitve zrecitira Ajetul-kursijo (255. ajet 2. sure), ga le še smrt loči od vstopa v Raj.“

V drugem pripovedovanju pa pravi: “Kdor zrecitira Ajetul-Kursijo na koncu vsake obvezne molitve, ga bo Allah varoval vse do naslednje obvezne molitve.“

Allahu la ilahe illa huwel-hajjul-kajjum. La tehuzuhu sinetun we la newm. Lehu ma fis-semawati we ma fil-erd. Men zellezi ješfeu indehu illa bi iznih. Jalemu ma bejne ejdihim we ma halfehum we la juhitune bišejin min ilmihi illa bi ma šae. Wesia kursijjihus-semawati wel-erda we la jeuduhu hifzuhuma we huwel-alijjul-azim.

(Allah je – ni drugega boga razen Njega – Živi in Večni! Ne premagata Ga dremež ali spanec! Njegovo je vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji. Kdo se more pred Njim zavzemati za nekoga brez Njegovega dovoljenja? On ve, kaj je bilo pred njimi in kaj bo za njimi; od tistega pa, kar On ve, drugi vedo le toliko, kolikor Sam želi. Njegov Prestol zajema nebesa in Zemljo in njihovo ohranjanje ga nikdar ne dolgočasi. On je Vsevišnji, Veličastni!)