Zekat – na kratko

zekat-islam-slovenija1Pogoji za obveznost dajanja zekata

Posameznik mora dati zekat, v kolikor izpolnjuje sledečih pet pogojev:

1. je musliman

2. je svoboden (ni suženj)

3. njegovo imetje je doseglo (ali preseglo) nisab (minimalno vrednost za obveznost dajanja zekata, podrobneje omenjeno v nadaljevanju)

4. popolno posedovanje imetja

5. pretek enega lunarnega leta po doseganju nisaba (s tem, da ne sme vrednost imetja pasti pod mejo nisaba), razen v primeru poljedelskih pridelkov

Zekat na rejne živali

Obstajajo tri vrste rejnih živali, na katere se daje zekat:

1. kamele

2. krave

3. ovce in koze.

Da bi bilo potrebno dati zekat na določeno vrsto rejnih živali, morata biti predhodno izpolnjena dva pogoja:

1. da se jih pase eno ali več let

2. da se jih uporablja za pridobivanje mleka ali razmnoževanje, ne pa za delo. V kolikor jih ima posameznik zaradi trgovine, potem se na njih daje zekat kot na trgovsko robo.

Zekat na kamele

(Kljub temu, da kamel v Sloveniji ni (razen v živalskem vrtu), omenjamo to kategorijo zaradi splošne islamske izobrazbe.)

Število kamel v posesti Vrednost zekata
1 – 4 Ne daje se zekata
5 – 9 1 ovca
10 – 14 2 ovci
15 – 19 3 ovce
20 – 24 4 ovce
25 – 35 Enoletna (ženska) kamela
36 – 45 Dveletna (ženska) kamela
46 – 60 Triletna (ženska) kamela
61 – 75 Štiriletna (ženska) kamela
76 – 90 2 dveletni (ženski) kameli
91 – 120 2 triletni (ženski) kameli
V kolikor jih ima več kot 120, potem bo za vsakih 50 nadaljnih dal eno triletno kamelo, za vsakih 40 pa dveletno.

Zekat na krave

Število krav v posesti Vrednost zekata
1 – 29 Ne daje se zekata
30 – 39 Enoletno tele
40 – 59 Dveletno tele
V kolikor jih ima 60 ali več, bo za vsakih 30 nadaljnih dal eno enoletno tele, za vsakih 40 pa eno dveletno tele

Zekat na ovce in koze

Število ovc (ali koz) v posesti Vrednost zekata
1 – 39 Ne daje se zekata
40 – 120 Ena ovca (stara najmanj 6 mesecev) – ali ena koza (stara najmanj 1 leto)
121 – 200 Dve ovci (ali dve kozi)
201 – 399 Tri ovce (ali tri koze)
V kolikor jih ima 400 ali več, bo za vsakih 100 nadaljnih dal eno ovco (kozo).

Zekat na poljedelske pridelke

Posameznik mora dati zekat na žito in sadje (samo dateljni in rozine) pod tremi izpolnjenimi pogoji:

1. da se ti pridelki lahko merijo, tehtajo in shranjujejo, kot so recimo pšenica, ječmen, riž, proso ipd. od žit, ter rozine in dateljni od sadja. Na tisto, kar se ne more meriti, tehtati in shranjevati, kot je recimo oreh, jabolko, breskev, kutina, granatno jabolko, lubenica itd., se ne more dati v namen zekata. Kar se ne more dati v namen zekata, so tudi zelenjava in stročnice: redkev, česen, čebula, korenje, kumara, jajčevec itd.

2. vrsta pridelka mora doseči nisab, ki v tem primeru znaša 653 kg in več.

3. da je pridelek v posesti v času, ko zekat postane obvezen. Ta čas nastopi, ko se dokaže zrelost sadov, tj. ko pordečijo ali porumenijo ipd., ali žit, tj. ko se zrna povečajo ali posušijo.

Daje se desetina (10%) na tisto, kar se zaliva brez napora, tj. kar zaliva dež ali reke (tukaj se misli tudi na drevesa, ki pridobijo vodo le zaradi dolgih korenin). Polovica desetine (5%) se daje na tisto, kar se zaliva z vlaganjem truda, kot je recimo zalivanje z vodo iz vodnjakov ipd. Ena dvajsetina (2 %) se da v primeru, če je bilo potrebno rastline zalivati s pomočjo kamel. V kolikor se vlaga napor za zalivanje v enem delu leta, v drugem pa se ga ne vlaga, potem se gleda na tisto, kar prevladuje. Gledalo se bo na število dni, v katerih se vlaga napor, in na število dni, v katerih se ne vlaga nobenega napora.

Zekat se daje tudi na med (ne glede ali je v lasti posameznika, ali pa ga posameznik pridobi v nenaseljenih krajih, kot so recimo gozdni čebelji panji ipd.). Nisab za med je 30 meric sa’a, kar je 651,60 kg. Za zekat je potrebno dati desetino (10%) medu.

Zekat na vrednosti

Vrednosti sta v osnovi dve:

1. zlato, na katerega se daje zekat, ko ga posameznik poseduje 85 gramov.

2. srebro, na katerega se daje zekat, ko ga posameznik poseduje 595 gramov.

Ne daje se zekata v denarni obliki (papir in kovanci), dokler količina denarja ne doseže najmanjšega nisaba za zlato (ali srebro) v času dajanja zekata (tj. mora doseči mejo nisaba in ne sme v roku enega leta nikoli pasti pod njo – koliko znaša vrednost v €, si lahko izračunate po naslednji formuli: 1g zlata (trenutno je čez 40€) * 85 = nisab).

Znesek zekata na vrednosti je 2,5%.

Ne daje se zekata na zlati ali srebrni nakit, katerega se uporablja (tj. nosi), obveznost pa je dati zekat na tisti nakit, katerega se daje v najem ali shranjuje.

Zekat se daje tudi na naravna bogastva, pridobljena iz zemlje. Sem štejemo npr. premog, arzen, žveplo, sol in nafto. 2,5% se daje, ko vrednost preseže vrednost nisaba zlata ali srebra.

Zekat je potrebno tudi dati na rikaz (zakopano imetje) nemuslimanov. V takem primeru je potrebno dati 25% (petino) za namene zekata, ostalo pa lahko obdrži najditelj. Zekat se v tem primeru daje ne glede na vrednost najdenega imetja. Pred tem je potrebno potrditi, da je bilo najdeno imetje last nemuslimana, kar se recimo lahko potrdi z eventualnimi znaki, ki nakazujejo na to, da je bilo imetje last nemuslimanov (v predislamskem času so nemuslimani zakopavali svoja imetja v zemljo).

Zekat na trgovsko robo

Daje se, če so izpolnjeni 4 pogoji:

1. da jo oseba poseduje

2. da ima namen z njo trgovati

3. da vrednost robe doseže nisab, tj. najmanjšo vrednost zlata ali srebra (85 g zlata ali 595 g srebra)

4. ko mine eno leto (odkar je roba dosegla nisab)

Ko se izpolnijo omenjeni pogoji, se bo dalo zekat na vrednost. V kolikor bo imel trgovec pri sebi zlata, srebra ali denarja (papir in kovanci), ga bo prištel k vrednosti trgovske robe. V kolikor trgovsko robo nameni za uporabo, kot so oblačila, hiša, avto ipd., potem zekata ne bo dal. V kolikor bo najprej uporabljal trgovsko robo za sebe, kasneje pa se bo odločil z njo trgovati, bo ponovno začel šteti novo leto (ko jo bo začel prodajati) in na koncu izplačal zekat.

Dajanje zekata

Obvezno ga je dati takoj (torej takoj, ko se izpolnijo pogoji). Obvezno je tudi, da skrbnik da zekat namesto mladoletnega ali nerazumnega. Sunnet (dejanje v skladu s Poslančevo prakso) je, da se dajanje zekata objavi in da ga njegov lastnik sam razdeli. Pogoj je, da ima darovalec veljavno namero (nijjet), tj. da daje to zavoljo zekata, ne pa zavoljo navadne miloščine. Najbolje je dati zekat siromakom iz bližnjega mesta ali okolice. Dovoljeno ga je tudi dati na neko drugo področje zaradi vsesplošne potrebe.

Kategorije, ki so upravičene do prejemanja zekata

Teh kategorij je osem:

1. siromaki

2. ljudje v stiski

3. tisti, ki ga zbirajo

4. tisti, katerih srca je treba pridobiti

5. odkup sužnjev

6. prezadolženi (tukaj so všteti le tisti, ki niso sami krivi za dolgove)

7. na Allahovi poti (npr. džihad)

8. popotniki, potrebni pomoči

Vsaki kategoriji se daje zekat glede na trenutno potrebo, razen tistim, ki ga zbirajo (takim se daje zekat, četudi so bogati). Ni pravilno dati zekata nemuslimanu (ki ne spada v kategorijo “tistih, katerih srca je treba pridobiti“), sužnjem, bogatašem, revni ženski, ki je poročena z bogatašem, staršem, revnemu človeku, ki ima bogate starše, ter tistim, katere smo dolžni vzdrževati (npr. članom družine).