Newewijevi hadisi (25. hadis)

25hadis-newewi

Od Ebu Zerra se pripoveduje, da so nekateri družabniki Allahovega Poslanca, naj sta Allahov mir in blagoslov z njim, rekli:

“O, Allahov Poslanec! Bogataši so nas prehiteli z nagradami: opravljajo namaz (molitev), kot ga mi opravljamo, postijo se, kot se mi postimo, in dajejo sadako (miloščino) od najbolj vrednega premoženja.“

Nato je Allahov Poslanec rekel: “Mar tudi vam ni Allah dal nekaj, s čimer boste dajali sadako (miloščino)!? Vsak tesbih (slavljenje Allaha) je sadaka, vsak tekbir (poveličevanje Allaha) je sadaka, vsak tehmid (hvala Allahu) je sadaka, vsak tehlil (izgovarjanje la ilahe illallah – ni drugega resničnega boga razen Allaha) je sadaka, ukazovanje dobrega je sadaka, odvračanje od zla je sadaka in v spolnem odnosu z ženo je sadaka.“

Nato so vprašali: “O, Allahov Poslanec! Mar je tudi v zadovoljevanju svojih strasti nagrada (od Allaha)?“

Poslanec je odvrnil: “Povejte mi, če bi nekdo svojo strast uporabil na prepovedan način, mar to ne bi bil greh? Torej, če to naredi na dovoljen način (v zakonski zvezi), bo za to nagrajen.“