Nekaj besed o datumih, ki napovedujejo konec sveta

00apokalipsa-konec-sveta

Ko je bil islamski učenjak Abdur-Rahman el-Berrak vprašan o točnem datumu konca sveta, je odgovoril:

“Hvaljen naj je Allah.

Kdor določi točen čas ali datum za nastop Sodnega dne (konca sveta) je izmišljevalec in lažnivec. Nastop Sodnega dne je “Ura“ (arabsko Es-Sa’atun), o kateri Allah pravi:

“Sprašujejo te o koncu sveta, kdaj se bo dogodil. Reci: ‚To ve edino moj Gospodar in On ga bo ob določenem času naznanil.“‘ (7. sura, 187. ajet)

V času, ko bo nastopil Sodni dan, za katerega ve le Allah – vemo pa da bo to petek -, bo sistem tega vesolja z nočjo in dnevom, soncem, luno in zvezdami popolnoma spremenjen.“