Blagodejno delovanje besede Allah

Z objavo rezultatov raziskav raziskanih na ljudeh različnih veroizpovedi je holandski psiholog Vander Hoven potrdil blagodejno delovanje recitiranja Ku`ana in zikra na človeško zdravje. Poseben povdarek svoje raziskave je Vader Hoven dal na delovanje pogostega izgovarjanja besede ALLAH na ljudski organizem. Po triletnih raziskavah na pacientih, med katerimi večina niso bili muslimani niti so znali arabski jezik, je holandski psiholog prišel do fantastičnih rezultatov, posebno pri pacientih, kateri so se pred raziskavo pritoževali na utrujenost in povečan tlak.

Za arabski časopis „El Vatan“ je profesor Vander Hoven izjavil, da ima izgovarjanje Božjega imena zdravilni učinek na človekovo zdravje. On trdi, da ima izgovarjanje vsake črke Božjega imena zdravilni učinek.

Z izgovarjanjem črke „A“ se dosega blagodejni efekt na dihanje, dokler se s karakterističnim izgovarjanjem črke „L“ na arabskem jeziku dosega pravilno dihanje. Izgovarjanje črke „H“ na koncu besede „Allah“ ustvarja povezavo med pljuči in srcem, ki kontrolirata bitje srca.

To kar je za to raziskavo morda najneverjetnejši podatek, je, da holandski psiholog ni musliman. Raziskavo je začel zaradi svoje zainteresiranosti za islamske znanosti in nadnaravnosti Kur`ana.

Za muslimane in nemuslimane, ki mislijo, da znanost in islam ne gredo skupaj, naj bo opomin ajet iz Allahove, subhanehu we teala, Častne Knjige: „Razkrivali jim bomo naše dokaze v vsemirskih prostranstvih, pa tudi v njih samih, dokler jim ne bo postalo povsem jasno, da je Kur’an resnica. Mar ni dovolj že to, da je tvoj Gospodar priča vsem stvarem?“ (41:53)