Teorija evolucije človeka – 4. del

sok-ujemanje

VRSTE ŽIVEČE OB ISTEM ČASU

Da bi evolucionisti dokazali svojo teorijo, so poskusili kronološko postaviti scenarij človeka. Torej po neki logiki bi omenjene vrste morale živeti v naslednjem vrstnem redu: avstralopitekà Homo habilisà Homo erectusà neandertalec in Homo sapiens. Takšna kronološka vrsta ne obstaja! Avstralopiteki so živeli pred 4 milijoni let in vse do 2 milijonov let. Smatra se, da je Homo habilis živel pred 1,7 -1,9 milijonov let. Kar je tu čudno, je dejstvo, da je Homo rudolfensis (za katerega je rečeno, da je naprednejši od Homo habilisa) star 2,5-2,8 milijonov let!

Dejstvo, da je Homo rudolfensis starejši od svojega prednika za približno milijon let je preprosto noro. Kar se tiče Homo erektusa, za katerega trdijo, da je živel pred 2,0-1,2 milijoni let, je potrebno omeniti, da je po neki logiki živel v istem obdobju kot njegovi predniki. Alan Walker je na to povedal, da obstaja neka majhna skupina določenih vrst, ki so se pojavile v istem času, v katerem so živeli njihovi predniki. Louis Leakey je našel fosilne ostanke avstralopiteka, Homo habilisa in erectusa ene zraven drugih. Stephen Jay Gould iz Harward University prizna, da nobena vrsta teh fosilov ne more točno določiti obdobja, v katerem je živela. Ko se ozremo na Homo erectusa in Homo sapiensa jasno vidimo, da ne obstaja nikakršno kronološko drevo, katero bi jasno opredelilo, da se je iz Homo erectusa razvil današnji človek.

Skrivnosti Homo sapiensa

To podpoglavje je le »pika na i«, s katero bomo dokončno uničili kronološko drevo človeka. Dobro vemo, da znanstveniki trdijo, da se je človek pojavil pred približno 95.000 leti, ampak kaj govorijo dokazi!?  Omenil bom tri dogodke in na kratko opisal »kako so šokirali javnost« in »kaj so evolucionisti odgovorili«.

  1. Lous Leakey je leta 1932 okoli jezera Victoria v Keniji odkril nekoliko fosilov, ki so pripadali srednjem pleistocenu. Ti fosili so bili popolnoma podobni današnjemu človeku. Govorimo o obdobju pred 1 milijonom let. To dejstvo je porušilo idejo o »človeškem drevesu« in zato so ga evolucionisti ovrgli, čeprav je Leakey stalno trdil, da so njegove ocene bile točne.

  2. Španija 1995. leta, trije Španci iz Madrida odkrijejo fosil, ki je pripadal obrazu 11 let starega dečka. Starost fosila je 800.000 let in je popolnoma enak današnjim ljudem. Ta fosil je jasno trdil, da se je človek pojavil že pred 800.000 leti, ampak kljub temu so evolucionisti izumili novo kategorijo »Homo antecessor« in v njo vključili lobanjo tega človeka.

  3. Mary Leakey leta 1977 najde odtis stopala v Tanzaniji , ki pripada Homo sapiensu in je star 3,6 milijonov let. Ti odtisi so bili kasneje temeljito pregledani s strani mnogih in vedno so kazali isto, da je to odtis Homo sapiensa. Znanstveniki kot so Don Johanson, Tim White in Lous Robbins so jasno povedali, da je to odtis Homo sapiensa. Russel Tuttle je rekel: »Lahko jih je naredil majhen bosonogi Homo sapiens…« Tokom 90ih let so to dejstvo evolucionisti zelo slabo pojasnili s trditvijo, da je to odtis avstralopiteka, saj bi bilo nelogično, da je človek obstajal pred 3,6 milijoni leti!! Tako potem Russel H. Tuttle pravi, da je to odtis od vrste Lucy.

To so jasni dokazi, da evolucionisti poskušajo na vse možne načine dokazati svojo »teorijo«.