Napovedi v Kur’anu (Koranu) – Raziskovanje vesolja

Človeška raziskovanja vesolja je pospešil sovjetski satelit Sputnik, 4. oktobra 1957. Z njim je poletel sovjetski kozmonavt Yuri Gagarin; bil je prvi človek, ki je zapustil Zemeljsko atmosfero.

20. julija 1969 pa je ameriški astronavt Neil Armstrong postal prvi človek, ki je kdaj stopil na luno.

V bistvu je tudi  v Kur’anu napisano, da se bo to nekega dne zgodilo. Allah usmerja našo pozornost na to v naslednjem ajetu:

O skupine džinov in ljudi! Če morete prodreti prek meja neba in Zemlje, prodrite! To vam bo uspelo le z veliko močjo. (Kur’an, 55:33)

Arabska beseda sultan, tu prevedena kot „velika moč“ ima tudi druge pomene kot so: sila, suverenost, oblast, pot, dovoljenje, opravičilo in dokaz.

Bolj natančen pregled zgornjega ajeta kaže na to, da se človeštvo lahko premakne v globine Zemlje in neba vendar le z vrhunsko močjo. Po vsej verjetnosti je vrhunska moč mišljena kot vrhunska tehnologija 20. stoletja, ki je dopustila znanstvenikom ta velik podvig.