Časovni pasovi – rotacija Zemlje

rotacija-zemlje

Življenje na tem svetu je podobno zemeljskemu rastlinju, na katerega spustimo dež z neba, da se pomeša z njim in postane hrana ljudem in živalim. Ko si zemlja nadene svečano, ozaljšano oblačilo in ko njeni prebivalci pomislijo, da oni gospodarijo z njo, nastopi Naša zapoved, ponoči ali podnevi, in vse to pokosimo, kot da prej ne bi bilo ničesar tam. Glejte, tako podrobno predstavljamo dokaze ljudstvu, ki želi razumeti. (10. sura, ajet 24)

Razlog, zakaj Allah, s.w.t., pravi “ponoči ali podnevi ”, je, da če bi se ta dogodek zgodil v Ameriki podnevi, potem bi bila v Avstraliji noč in obratno. Sodni dan se bo zgodil za vso zemljo, ne glede na to ali bo noč ali pa dan. Tukaj govorimo o enem znanstvenem dejstvu – da je zemlja okrogla ter da rotira okrog sebe. Zato imamo noč in dan.

Če pogledamo 14. stoletij nazaj, ljudje verjetno niso vedeli veliko o časovnih pasovih, zato je to, kar je navedeno v zgornjem Kur`anskem ajetu, veliko presenečenje. Koncept, da dokler ena družina zajtrkuje v času sončnega vzhoda, druga večerja ob sončnem zahodu, je zares nekaj, čemur se je treba čuditi tudi v modernem času.

Seveda, pred 14. stoletji človek ni mogel potovati več kakor 30 milj na dan, tako da je potreboval mesece, da je na primer prišel iz Indije v Maroko. Verjetno je človek, ki je večerjal v Maroku, pomislil: „Moji tudi večerjajo v Indiji.“ To pa zato ker on ni razumel, da se je na svojem potovanju gibal skozi časovne pasove. Vidimo, da Kur`an pozna in tudi razlaga ta fenomen.

V ajetu, (…nastopi Naša zapoved, ponoči ali podnevi, in vse to pokosimo, kot da prej ne bi bilo ničesar tam. Glejte, tako podrobno predstavljamo dokaze ljudstvu, ki želi razumeti.) je omenjeno, da ko bo nastopil Sodni dan, da se bo to zgodilo v trenutku. Ta trenutek bo nekatere zatekel ponoči, druge pa podnevi. To jasno ilustrira Allahovo modrost in Njegovo znanje o obstajanju časovnih pasov. Takšno odkritje ni bilo možno odkriti pred 14. stoletji.