Islamsko pravo (fikh) v slovenščini

fikh-salih-fawzan

Že nekaj časa delamo na islamskem izobraževalnem portalu www.sloislam.si. Četudi je portal še vedno v fazi izdelave, vam lahko že predstavimo določene utrinke iz projektov, ki se bodo na njem nahajali.

Prvi projekt, katerega smo začeli, je projekt islamskega prava (fikha) v obliki kratkih powerpoint predstavitev. Predstavitve bodo narejene s pomočjo knjige El-Mulahhas El-Fikhi (Povzetek islamskega prava), katero je napisal sodobni islamski učenjak dr. Salih El-Fewzan. Cilj nam je predvsem olajšati razumevanje fikha novim muslimanom, kot tudi tistim, ki se v islamu nahajajo že več let. Trenutno se bomo osredotočili le na prvo knjigo, ki govori o čaščenju (čistoča, molitev, zekat, post, hadž in džihad), saj je to nekaj, kar muslimani potrebujemo v svojih vsakdanjih verskih ritualih. Spodaj si lahko že ogledate prva štiri poglavja knjige. Upamo, da se boste okoristili od tega projekta (za obdelavo prve knjige je namreč predvidenih 69 predstavitev), in prosimo Vzvišenega Allaha, naj nam poveča znanje in razumevanje islama.