Vasitijska akida – verovanje pravovernih muslimanov (NOVA KNJIGA)

Ko pogledamo v dostopno literaturo, ki se nahaja v slovenskih knjižnicah, vidimo, da je zelo malo literature o islamu. Knjige, ki so napisane v slovenskem jeziku na temo islama, ne zadovoljujejo niti osnovnih potreb nekoga, ki išče prave informacije o tej čudoviti veri. Prav tako je potrebno povedati, da so avtorji knjig, ki govorijo o islamu, večinoma nemuslimani, kar je vsekakor žalostno, saj smo muslimani na področju Slovenije prisotni še iz časov stare Jugoslavije. Zaradi tega dejstva in zaradi številnih Slovenk in Slovencev , ki so se v islam vrnili (tj. spreobrnili) in o svoji »novi veri« ne morejo brati v slovenskem jeziku, sem se odločil napisati komentar na Vasitijsko akido , katere avtor je klasični islamski učenjak Ibn Tejmijje.

Čeprav je bilo originalno delo napisano že v 13. stoletju, je še kako aktualno tudi v današnjem času, v katerem so se razširile številne čudne in islamu tuje ideologije. S tem vidimo, da islam ni religija, ki menja svoje temeljne resnice verovanja in da se s stališča svoje dogmatike nikakor ne prilagaja trenutnim trendom, kot to počnejo druge vere, ki so pripravljene zamenjati svoje osnovne nauke samo da ustrežejo ljudem.

Cilj mojega komentarja je predvsem to, da seznanim bralca z osnovnim verovanjem pravovernih muslimanov, tj. muslimanov, ki svoje verovanje utemeljujejo na razumevanju prvih generacij islama, ki veljajo za najboljše in najtočnejše tolmače islamske vere. Trudil sem se izogniti številnim težkim dogmatičnim razpravam, saj za povprečnega bralca, ki ne pozna islamske terminologije in podrobnih učenj islama, nimajo neke konkretne vrednosti. Seveda se tega pravila nisem vedno držal, saj so določeni odlomki zahtevali podrobnejšo razlago. Ob komentiranju sem se zvesto zanašal na delo z naslovom »Šerhul-Akidetil-Vasitijje« (Komentar Vasitijske akide), katerega je leta 1995 dokončal islamski učenjak Ibn Usejmin (1925-2001). Sestavljanje mojega komentarja je trajalo dobre štiri mesece. Najprej sem iz arabščine prevedel originalno delo Ibn Tejmijje, nato za vsako poglavje posebej zbral ustrezen material in nato zapisal vse, kar se mi je zdelo primerno vključiti v knjigo. Poleg tega bi rad omenil še sledeče stvari:

– Originalni tekst knjige se nahaja v okrepljeni obliki in med vodoravnimi črtami. Vse ostalo je moj komentar.

– Kur’anske odlomke sem večinoma jemal iz prevoda Erika Marajona (Koran, 2005), saj mi je način in lepota slovenskega jezika v njegovem prevodu všeč, vendar sem popravil njegov prevod na mestih, kjer je bilo to potrebno in kjer ni ustrezal originalnemu arabskemu besedilu. Vsi kur’anski odlomki so označeni v oklepajih. Npr.: (6:20) Prva številka predstavlja poglavje, druga pa ajet (verz).

– Vse hadise (tj. poslančeva izročila) sem preveril in poskušal najti ustrezno overitev. Večinoma sem se zanašal na ocene islamskega učenjaka Albanija (1914-1999), ki še dandanes velja za enega od največjih sodobnih ekspertov na tem področju. Hadisi, ki sta jih zabeležila Buhari in Muslim, ne potrebujejo overitve, saj so vsi verodostojni (zato poleg njihove reference ni potrebno pisati, da je pripovedovanje verodostojno).

– Bralcu sem v svojem uvodu pojasnil osnovno verovanje v tevhid (islamski monoteizem). Tega nikakor ne bi smel nihče izpustiti, saj je to glavno sporočilo islama.

– Na koncu sem bralcu namenil še posebno poglavje z naslovom »Vprašanja za ponavljanje«, v katerem se nahajajo vprašanja za vsako poglavje in je možno po prebranem poglavju obnoviti pridobljene informacije.

– Poglavja »Allahove lastnosti v Kur’anu« nisem komentiral, ker nameravam zanj sestaviti posebno, dodatno knjigo. Razumevanje kur’anskih odlomkov je pojasnjeno v poglavju »Uvod avtorja«.

– Poskušal sem se izogniti arabskim terminom. Tam, kjer sem jih uporabil, sem jih ustrezno pojasnil v opombah.

– Na mestih, kjer je omenjen Allahov poslanec Muhammed, sem dodal sallallahu alejhi ve selleme, kar v prevodu pomeni: »Naj sta Allahov mir in blagoslov z njim«. Zaradi poravnave sem na nekaterih mestih to zanemaril.

Za konec bi se rad le še zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k realizaciji te knjige. Prosim Allaha, naj jim podari vse najboljše na tem in onem svetu. Upam, da bo knjiga pripomogla k boljšemu razumevanju islama v Sloveniji.