Olajšano razumevanje islamskega monoteizma (NOVA KNJIGA)

Tevhid (islamski monoteizem) je najpomembnejše sporočilo islama, s katerim je v šestem stoletju n.š. prišel poslanec Muhammed. Njegov cilj je bil jasen: odpeljati ljudi stran od čaščenja stvaritev in jih pripeljati do čaščenja Stvarnika. Po njegovi smrti je bilo ravno to sporočilo, ki osvobaja človeka s pravilnim razumevanjem verovanja v enega Boga glavni razlog za to, da se je islam razširil vse od današnje Španije pa do Indije.

Skozi zgodovino se je to sporočilo popačilo zaradi številnih islamskih sekt in političnih sil, ki so poskušale za vsako ceno utemeljiti svoje ideologije. Allah je tako iz Svoje neizmerne milosti pošiljal številne islamske učenjake, ki so obnavljali to sporočilo in ga branili vse do svoje smrti. Nekateri so to počeli s svojimi jeziki, drugi s svojimi telesi, zadnji pa z literarnimi deli, ki se jih še do dandanes proučuje na islamskih univerzah po vsem svetu. Allah je tako s pisano besedo obvaroval islam in odlikoval muslimanski narod nad ostalimi narodi. Med to neverjetno zapuščino lahko prištejemo tudi to delo, ki ga je napisal Abdullah ibn Ahmed El-Havil.

Bralec bo v tej knjigi na enostaven način spoznal glavno sporočilo islama in potencialne nevarnosti, ki se lahko pojavijo ob nepravilnem razumevanju tega sporočila. Osebno sem knjigo večkrat prebral v arabskem jeziku in jo skoraj obvezno uporabljal pri pisanju seminarskih nalog in v javnih nagovorih.

Preden se lotite branja, bi rad omenil nekaj stvari, ki so povezane z mojim delom v tej knjigi:

– Potrudil sem se pri prevajanju arabskega besedila knjige in se na najboljši način poskusil približati originalnemu pomenu vsebine.

– V poglavju z naslovom »La ilahe illallah« sem odstranil nekaj verzov poezije, saj je ta namenjena le tistim, ki govorijo arabsko.

– Knjiga ima ogromno terminov, vendar to ne bi smelo predstavljati nikakršnega problema, saj sem jih vse prevedel.

– Termine sem moral napisati v transliteraciji. Poskušal sem jih posloveniti, pri dveh terminih pa sem uporabljal balkansko verzijo zaradi lažjega sklanjanja in umestitve v besedilo.

– Kur’anske odlomke sem večinoma jemal iz prevoda Erika Marajona (Koran, 2005), saj mi je način in lepota slovenskega jezika v njegovem prevodu všeč, vendar sem popravil njegov prevod na mestih, kjer je bilo to potrebno in kjer ni ustrezal originalnemu arabskemu besedilu. Vsi kur’anski odlomki so označeni v oklepajih. Npr.: (Kur’an, 6:20) Prva številka predstavlja poglavje, druga pa ajet (verz).

– Vse hadise (tj. poslančeva izročila) sem preveril in poskušal najti ustrezno overitev, saj originalno besedilo nima overitve. Večinoma sem se zanašal na ocene islamskega učenjaka Albanija (1914-1999), ki še dandanes velja za enega največjih sodobnih ekspertov na tem področju. Hadisi, ki sta jih zabeležila Buhari in Muslim, ne potrebujejo overitve, saj so vsi verodostojni (zato poleg njihove reference ni potrebno pisati, da je pripovedovanje verodostojno). Pri referencah sem poleg številke hadisa navedel še ime poglavja, v katerem je možno poiskati hadis.

– V knjigo sem postavil svoje opombe, v katerih sem podrobneje pojasnil dele, ki so se mi zdeli tega potrebni.

– Na mestih, kjer je omenjen Allahov poslanec Muhammed, sem vstavil (sallallahu alejhi ve-s-selleme), kar v prevodu pomeni: »Naj sta Allahov mir in blagoslov z njim«. Zaradi poravnave sem na nekaterih mestih to zanemaril.

Za konec bi se rad le še zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k realizaciji te knjige. Od teh bi rad izpostavil grafično oblikovalko, lektorico, administracijo portala veraislam.si, posebej pa še Kulturni center Rastelica (Via Cassia nord 145, Monteroni D’arbia, Siena-Italija), ki je s pomočjo prostovoljne akcije brata Nešata S. pripomogel k prevodu in tisku tega dela. Prosim Allaha, naj jim podari vse najboljše na tem in onem svetu. Upam, da bo knjiga pripomogla k boljšemu razumevanju islama v Sloveniji.

Alim Hasanagić, prevajalec

UVOD AVTORJA

Hvaljen naj bo Allah, Gospodar vseh svetov! Naj bosta Allahov mir in blagoslov s pečatom glasnikov vere in poslancev, našim glasnikom, Muhammedom, njegovo družino in njegovimi družabniki.

Pred vami je knjiga, ki govori o islamskemu monoteizmu, brez katerega Allah ne bo sprejel niti enega človekovega dejanja. Allah ne bo zadovoljen s človekom, ki monoteizma ne uresničuje.

Ta povzetek vsebuje omejitve, pravila in kategorizacijo, ki bodo bralcu združili razpršenost, omejili vsesplošnost in organizirali informacije.

Ker se poznavanje in razumevanje neke stvari ne more realizirati drugače kot s poznavanjem njene vsebine in njene nasprotnosti, sem poskušal pojasniti bistvo tevhida (islamskega monoteizma), njegovih osnov in kategorij. Zatem sem omenil njegovo nasprotje, širk (politeizem, mnogoboštvo), in ga pojasnil skupaj z njegovimi kategorijami in predpisi, saj je pesnik nekoč zapisal:

الضد يظهر حسنه الضد *** وبضدها تتميز الأشياء

Nasprotje prikaže lepoto svojega nasprotja,

z nasprotji pa se razločujejo stvari.

Lepota in vrednost tevhida ne moreta priti do izraza, dokler ne spoznamo odvratnosti in nevarnost širka. V svojem povzetku sem pojasnil še določena pomembna poglavja, ki bi jih moral poznati vsak resnični monoteist (muvehhid).

Potrudil sem se po najboljših močeh razvrstiti, koordinirati in kategorizirati poglavja. Uporabljal sem definicije, ob katerih sem omenil dokaze za olajšano učenje in razumevanje.

Izogibal sem se utrudljivega raztegovanja in pretiranega skrajševanja in dosegel sem, da ta knjiga predstavlja sredino med omenjenima ekstremoma. Vse dobro prihaja od Edinega Allaha, vsaka napaka pa je moja in satanova krivda.

Knjigo sem sestavil iz različnih del iskrenih in pravovernih islamskih učenjakov in jo poimenoval »Olajšano razumevanje islamskega monoteizma«. Ob tem prosim Vsemogočnega Gospodarja, da bo knjiga koristna in naj me nagradi, da jo bom našel na tehtnici svojih dobrih dejanj, ko se bom z Njim srečal.

Naj bosta Allahov mir in blagoslov z našim glasnikom, Muhammedom, njegovo družino in njegovimi družabniki.