Abdul Raheem Green – Islam in moški videz

Velikokrat govorimo o oblačenju in videzu žensk v Islamu. V tem videu bo pa govora o moškemu oblačenju in videzu. Bratje, razlikujmo se od malikovalcev. Pravi Allahov Poslanec Muhammed, s.a.w.s., v hadisu, katerega je zabeležil Muslim: „Razlikujte se od malikovalcev.“ Ne oponašajmo nemuslimanov, ker je Poslanec, s.a.w.s., rekel: „Kdor oponaša nek narod, pripada njemu.“ (zabeležila Ahmed in Ebu Dawud). Če nam je Poslanec vzor, bodimo kot on!