Kakšna je razlika med mošejo in džamijo?

dzamija-turcijaaa

Janko: Prosim, če mi lahko odgovorite, kakšna je razlika med mošejo in džamijo. Lepo se zahvaljujem za odgovor. Lp, Janko.

Odgovor:

Beseda džamija je arabskega porekla, čeprav je v slovenščino verjetno prišla s priseljenci iz držav bivše Jugoslavije. Beseda mošeja je po vsej verjetnosti v slovenščino prišla z zahoda, najverjetneje je poslovenjena angleška beseda mosque, ki pa izvira iz arabske besede mesdžid.

Dejansko bi za razliko med eno in drugo besedo v slovenskem jeziku morali vprašati kakšnega strokovnjaka slovenskega jezika, ki bi vam lahko povedal izvor teh dveh besed in njun pomen v slovenskem jeziku.

Če bi npr. vprašali nekega bosansko govorečega, kakšna je razlika med džamijo in mesdžidom (mošejo), bi vam povedal, da je džamija tisti objekt, ki ima minaret, mesdžid pa je vsak drug, ki le-tega nima. Tako sta ti dve besedi uporabljeni v bosanskem jeziku.

Če pogledamo v originalni jezik, tj. arabščino, bomo videli, da imata isti pomen.

Koren besede džamija je džemea pomeni pa: skup, skupnost, društvo, združenje, skupina in temu podobno. Sam koren daje bogato izbiro v originalnem jeziku. Najpogostejše se besedo džamija uporablja za univerze (npr. Džamia Omdurman v Sudanu, Džamietul-iman v Jemnu ali Džamijetul-islamijje v Medini Muneveri itd.). Iz tega korena izhaja tudi beseda džemat, ki označuje skupino vernikov.

Koren besede mesdžid je sedžede pomeni pa: mesto, kjer se opravlja sedždža, tj. spuščata čelo in nos na zemljo v času molitve. Na ta način je mesdžid lahko vsak objekt, prostor, soba ipd., kjer verniki opravljajo molitev (npr. nikoli ne boste slišali, da bi nek Arabec rekel Džamijetul-haram ali Džamijetul-Aksa, ampak boste vedno naleteli na izraza Mesdžidul-haram (mošeja v Mekki, kjer se nahaja Kaba) in Mesdžidul-Aksa (mošeja v Jeruzalemu)). Poslanec Muhammed, naj je mir z njim, je celo rekel, da je cela zemlja mesdžid. V Kur’anu (Koranu) beseda džamija sploh ni omenjena v smislu verskega objekta, ampak se v tem smislu vedno uporablja beseda mesdžid.

Da povzamemo, besedi pomenita eno in isto stvar v originalnem jeziku (četudi se skoraj vedno uporablja beseda mesdžid), v drugih jezikih pa lahko označujeta dva prostora z istim namenom (opravljanje molitve), vendar z različno velikostjo, infrastrukturo itd. Za pravi pomen obeh besed v slovenskem jeziku pa se obrnite na strokovnjaka slovenskega jezika.

Za muslimane v Sloveniji je značilno, da uporabljajo oba izraza za molilnice ne glede na karakteristike.

ekipa HAQ

Mesdžidul-Haram v Mekki

Mesdžidul-Aksa v Jeruzalemu