Nečistovanje (izven zakonski spolni odnos) v islamu

Ajša: Selam alejkum! Kolikšen je greh nečistovanje (in kaj ta termin predstavlja v šeriatski terminologiji)? Kakšna je šeriatska kazen za to? Naj vas Allah nagradi.

Odgovor:

Zahvala pripada Vzvišenemu Allahu. Samo Njega častimo in samo od Njega iščemo pomoč. K Njemu se zatekamo pred zlom naših duš. Kogar On napoti, ga nihče ne more odpeljati v zablodo, in kogar On pusti v zablodi, ga nihče ne more napotiti na Pravo pot. Pričam, da ni drugega božanstva, ki si zasluži biti čaščeno (ibadet), razen Allaha, Vzvišenega in Slavljenega, in pričam, da je Muhammed, naj je Allahov mir z njim, Njegov suženj in poslanec.

“O, verniki! Bojte se Allaha in govorite le resnico! On vas bo nagradil za dobra dela, odpustil vam bo vaše grehe. Kdor se bo pokoraval Allahu in Njegovemu poslancu, bo dosegel, kar bo želel.“ (33:70-71)

Resnično je najresničnejši govor Allahov govor, najboljša napotitev pa je napotitev Muhammeda, naj je Allahov mir z njim. Najhujše stvari so (verske) novotarije. Vsaka novotarija je zabloda. Vsaka zabloda pelje v Ogenj.

Zatem, kot odgovor na zastavljeno vprašanje, pravim sledeče:

We alejkumu selam we rahmetullahi we berekatuh

To vprašanje zahteva posebno pozornost zaradi razširjenosti tega gnusnega dejanja in zaradi številnih slabih posledic, katere to dejanje povzroča. Mnogo je knjig in brošur napisanih na to temo, zato je obveznosti tistega, ki je zastavil to vprašanje, kot tudi vseh tistih, ki bodo prebrali odgovor, da poišče več informacij o tem in da opozori druge na ta greh, ki uničuje celotne skupnosti.

Kaj je to nečistovanje, prostitucija ali zina (bos. zinaluk)? Ena izmed najpopolnejših definicij te besede je: “To je spolni odnos z živo žensko v njeno vagino. To je prostovoljno dejanje, tj. brez prisile, in krivci so tisti, ki so zavezani z islamskimi predpisi (mukellefi, tj. osebe, ki so dosegle islamsko polnoletnost) – brez da med njimi obstaja odnos lastništva (tj. da ne obstaja veza gospodar-suženj) ali zakonske zveze. To je dejanje, ki ne vsebuje dvoma, v katerikoli del omenjenega.“

Nesporno je dejstvo, na katero nakazuje Allahovo razodetje – to pa je, da je bilo širjenje nemoralnosti, nečistovanja in prostitucije eden izmed usodnih razlogov za stradanje in propad prej živečih narodov, civilizacij in kultur. Zaradi tega je Vzvišeni Allah označil pot nečistovanja za najhujšo možno pot. Vzvišeni je rekel: “Na daleč se ognite nečistovanja, zakaj to je razvrat! O, kako odvratna pot!“ (17. sura, 32. ajet)

‚Kolikšen je greh nečistovanje‘ in kakšne kazni so predpisane za tiste, ki bodo to dejanje prakticirali?

Buhari v svojem Sahihu beleži hadis (pripovedovanje, izročilo) od Semure ibn Džunduba, naj je Allah z njim zadovoljen, ki pripoveduje, da je Allahov Poslanec, naj je mir z njim, pogosto spraševal svoje ashabe (družabnike, prva generacija islama): “Je kdo izmed vas kaj sanjal?“ Ashabi bi mu povedali svoje sanje, ki so jih videli preteklo noč. Nekega dne je dejal svojim ashabom: “Včeraj sta mi v sanjah prišla dva človeka, ki sta me prijela in rekla: ‚Pojdi z nama…‘ [skrajšano do besed, ker je pripovedovanje dolgo] Odšli smo naprej in naleteli na nekaj, kar je bilo podobno peči. Slišali smo utrujenost in glasove, ki so prihajali iz notranjosti te peči. Ko smo pokukali v njeno odprtino, smo zagledali moške in ženske, ki so bili popolnoma nagi. Pod njimi bi izbruhnil ogenj, ki bi jih popolnoma obkrožil. Ljudje bi začeli kričati in tuliti zaradi bolečin. Vprašal sem ju: ‚Kdo so ti ljudje?‘ Odgovorila sta: ‚Pojdi naprej, pojdi naprej.‘ [skrajšano do besed] Moški in ženske, ki si jih videl v stavbi, ki je bila podobna peči, so razvratneži in razvratnice…“

Ebu Muslim el-Kedždži pripoveduje od Sadeka bin Džabirja, ta pa od Sulejma bin Amira, ta od Ebu Umame el-Behlija, ki pripoveduje, da je slišal Allahovega Poslanca, naj je mir z njim, ko je rekel: “Ko sem neke noči spal, sem v sanjah videl dva človeka, ki sta me prijela za roko in me odpeljala do nekega visokega hriba, ter mi dejala: ‚Povzpni se.‘ Odvrnil sem: ‚Ne morem se povzpeti.‘ Rekla sta: ‚Pomagala ti bova.‘ Povzpel sem se in ko se bil na sredini hriba, sem zaslišal neke glasove. Vprašal sem ju: ‚Kakšni so to glasovi?‘ Odgovorila sta mi: ‚To je ječanje prebivalcev Ognja.‘ Zatem sta me odpeljala do skupine ljudi, od katerih nisem videl debelejše, niti začutil večjega smradu, niti videl grše od njih. Zaudarjali so po stranišču. Vprašal sem ju: ‚Kdo so ti ljudje?‘ Odgovorila sta mi: ‚To so razvratneži in razvratnice.“ (Ibn Hidžab 536, Hakim 2/228, Bejheki 4/216, Taberani 7667 – sahih (verodostojen))

V Buharijevem in Muslimovem Sahihu je zabeležen hadis od Ebu Waila, preko Abdullaha ibn Mesuda, naj je Allah z njim zadovoljen, ki je neke prilike vprašal Allahovega Poslanca, naj je mir z njim: “Allahov Poslanec, kateri je največji greh pri Allahu?“ Poslanec, naj je mir z njim, je odgovoril: “Da smatraš nekoga za Allahu enakega (širk), a On (tj. Allah) te je ustvaril.“ Ibn Mesud ga je ponovno vprašal: “Kateri pa je po tem?“ Allahov Poslanec, naj je mir z njim, je odgovoril: “Da umoriš svojega otroka, ker se bojiš, da ti bo zmanjšalo nafako (blagoslov, blaginjo).“ Ibn Mesud je vprašal za greh, ki je naslednji po tehtnosti, Allahov Poslanec pa je odgovoril: “Da nečistuješ s sosedovo ženo.“

Od Ebu Hurejre, naj je Allah z njim zadovoljen, se pripoveduje, da je Allahov Poslanec, naj je mir z njim, rekel: “Vzvišeni Allah se na Sodnem dnevu s tremi ne bo pogovarjal, niti jih bo pogledal, niti jih bo očistil od greha in pripadalo jim bo boleče mučenje. To so starec razvratnež, vladar lažnivec in arogantni siromak.“ (Muslim 1/102)

Nečistovanje (izven zakonski spolni odnosi) je velik propad in preteče zlo. Iz nečistovanja izhajajo številne katastrofe za storilca tega zločina in za celotno skupnost.

Nečistovanje predstavlja sklop vseh zlih stvari, slabost v veri, odvzem bogaboječnosti, rušenje kreposti, pomanjkanje ljubosumja in umor vrednot. Poleg tega:

– uničuje krepost in osebo oblači z obleko sramote in ponižanja,

– krivcu prinaša siromaštvo. V hadisu, katerega je zabeležil Bejheki, je navedeno, da je Glasnik vere, naj je mir z njim, dejal: “Izogibajte se nečistovanja, ker le-to prinaša šest posledic, tri na tem in tri na onem svetu. Na tem svetu razvrat (nečistovanje, izven zakonski spolni odnosi) odstranjuje osvetlitev in duhovnost, prinaša siromaštvo in zmanjšuje življenjsko dobo…“

– uničuje čast storilca, podcenjuje ga v očeh njegovega Gospodarja, kot tudi Njegovih sužnjev. Odvzema mu etiketo dobrodelnosti, kreposti in pravičnosti, daje pa mu naziv grešnika, prestopnika, razvratneža in prevaranta.

– občutek brezupa, katerega Allah pusti v srcu razvratneža, je podoben občutku, ko se mu nekaj da na obraz. Krepostna oseba nosi na obrazu radost, v srcu pa slast. Njena družba je prijetna. Razvratnež je popolno nasprotje tega.

– ljudje gledajo na razvratneža z dvomom in nezaupanjem. Ne morejo mu poveriti svoje časi, niti svojega otroka.

– tesnoba in nelagodnost v prsih. Razvratneži dobijo nasprotno od tistega, kar so želeli. Kdor bo iskal ugodno in sladko življenje v nepokorščini Allahu, ga bo Allah kaznoval z nasprotnim od tega, kar išče. Nagrada se pri Allahu doseže le s pokornostjo. Allah ni označil greha za pot do dobrega. Ko bi grešnik vedel, koliko sreče, zadovoljstva, širokogrudnosti in ugodnosti se krije v kreposti, bi mu postalo jasno, da je prepustil mnogo dobrega, kot pa ga je občutil.

– razvratnež postavlja na kocko užitek z rajskimi hurijami v prekrasnih ahiretskih (onstranskih) stanovanjih,

– razvratnež je odprl vrata do sekanja družinskih vezi, neposlušnosti do staršev, padanja v greh, nepravičnosti do ljudi, uničevanja imetja in družine. Mogoče ga to pripelje tudi do zločina in umora. Mogoče na tej poti uporabi tudi sihr (črno magijo) ali širk (politeizem, mnogoboštvo), zavestno ali nezavestno, saj se ta greh izpopolnjuje z drugimi grehi, kateri se morajo storiti, ko krivec pride do njih, saj po razvratu sledijo druge vrste greha. Krivec je okužen z vojsko moralnih madežev. To je najkrajša pot do konca na tem in bodočem svetu in neprehodna pot do dobrega na tem in onem svetu.

– nečistovanje pogasi čast nekega dekleta in jo oblači v sramoto, ki je mimoidoča postaja do sramote, ki se bo zvila v družino, otroke in dom. Razvrat ji bo za vedno povesil glavo pred drugimi ljudmi.

– nečistovanje je razlog uničenja narodov in skupnosti. Allahov zakon na zemlji pravi, da se Allah, ko se razširi razvrat, razsrdi, kar povzroči Njegovo kazen. Ibn Mesud je rekel: “Ko se obresti in razvrat razširita v nekem mestu, Allah dovoli, da se to mesto uniči.“ Na nevarnost te nemoralnosti nakazuje tudi dejstvo, da je najtežja kazen v islamu predpisana za storjeno nečistovanje. Posledice nečistovanja ne čuti samo razvratnež, temveč se le-te razširijo na celotno družbo. Poslanec, naj je mir z njim, je o tem rekel: “Moj ummet (globalna muslimanska skupnost) bo dober, kompakten in povezan, vse dokler se v njem ne namnožijo izven zakonski otroci. Ko se bo to zgodilo, potem bo blizu dan, ko jih bo Allah vse kaznoval s Svojo kaznijo.“ (Ahmed)

Kazen za nečistovanje (izven zakonske spolne odnose)

Potrebno je imeti v mislih, da imajo vse kazni (hudud) v islamskih učenjih univerzalen karakter. Torej, ne gledajo na korist posameznika ali individualne osebe, temveč na vsesplošno korist skupnosti in človeštva. V njih je dokaz, da zakonodaja pripada izključno Vzvišenemu Allahu in da se mora vse druge zakonske sisteme zavreči.

Obstajata dve kategoriji svobodnih ljudi, ki sta zajeti v predpisu te kazni:

1 – Tisti, ki so bili ali pa so še naprej v šeriatski zakonski zvezi, v kateri so imeli spolni odnos (Muhsan).

2 – Tisti, ki niso bili nikoli v šeriatsko veljavni zakonski zvezi, ali pa so bili, vendar niso imeli spolnih odnosov (Bikr).

Kdo je Muhsan? Tisti, ki ima sledečih šest lastnosti:

1. razum

2. polnoletnost

3. svobodo

4. islam

5. šeriatsko veljavno zakonsko zvezo

6. spolni odnos v šeriatsko veljavni zakonski zvezi.

Kazen za Muhsana (moškega ali žensko), ki nečistuje (tj. ima spolni odnos z osebo, s katero ni poročen, v istem času pa se nahaja v zakonski zvezi ali pa je bil v njej (pa se je ločil)), je kamenjanje. Na to nakazujejo številni dokazi, izmed katerih so:

1. Besede Poslanca Muhammeda, naj je mir z njim: Kri muslimana ni dovoljena, razen v treh primerih (torej smrtna kazen je predpisana le v treh primerih): v primeru prešuštva poročenega moškega ali ženske, v primeru življenja za življenje (morilec, oz. tisti, ki nekoga nepravično ubije) in v primeru posameznika, ki odpade od vere in zapusti skupnost (muslimanov).“ (Buhari in Muslim od Ibn Mesuda)

2. Neke prilike je Poslanec poslal enega izmed svojih ashabov, da kamenja poročeno žensko, ki je nečistovala (Buhari, 6827, Muslim, 1697). Ukazal je tudi, da se kamenja ashaba Maiza ibn Malika zaradi istega greha. (Muslim, 1692)

3. Glede te kazni je zabeleženo tudi soglasje islamskih učenjakov ehli-sunnetske usmeritve (tj. sunitov, ki so bili na pravi poti) (Glej: Meratibul-idžma‘ od Ibn Hazma, str. 214). Predpis kamenjanja poročenega razvratneža so zanikali samo nekateri sektaši in verski inovatorji, med katerimi je del haridžij (haridžitov) in muatezil (muatezilitov).

Opomba: Da bi nekoga lahko kamenjali za storjeni razvrat, se morajo izpolniti številni pogoji in odstraniti vse prepreke. Ti so natančno precizirani in zahtevni, tako da je praktično kaznovanje v zgodovini islama bilo zelo redka pojava. V kolikor se je izvrševala, se je najpogostejše opravila po priznanju storilca, kot je bil tudi primer z omenjenim ashabom Maizom, naj je Allah z njim zadovoljen, in še eno žensko, znano po imenu Gamidijja.

Glede druge kategorije (Bikr) je kazen: 100 udarcev z bičem in izgon za leto dni (izgon za žensko je zapor).

Osnova, iz katere izhaja kazen za storilce razvrata, ki niso bili poročeni, so besede Vzvišenega: “Prebičajte razvratneža in razvratnico. Vsak od njiju naj prejme sto udarcev z bičem. Naj vas pri izvrševanju Allahovih predpisov ne navdaja nikakršno sočutje do njiju, če verjamete v Allaha in v oni svet. Izvršitvi kazni naj prisostvuje skupina vernikov.“ (24:2)

Ubade ibn Samit pripoveduje, da je Poslanec, naj je mir z njim, rekel: “Vzemite od mene, saj je njima Allah dal izhod (tefsir 15. ajeta, sure En-Nisa (24), Ibn Kesir): V primeru nečistovanja poročenega z žensko, ki je poročena, in dekleta (fanta) s fantom (dekletom); osebi, ki je poročena, pripada 100 udarcev in kamenjanje, a neporočeni 100 udarcev, zatem pa leto dni izgnanstva!“ (Muslim)

Nečistovanje se potrjuje s popolnim pričanjem in priznanjem. O tem kdaj drugič. Prosim Vzvišenega Allaha, naj nas obvaruje pred grehi in naj očisti ummet od njih.