Nekaj vprašanj o muslimankah v Sloveniji, ki nosijo burko

Sem študentka 4. letnika sociologije kulture, v sklopu študija pa trenutno pišem seminarsko nalogo o vlogi in pomenu burke v muslimanskem svetu. Zanima me, če mi lahko odgovorite na par vprašanj:

1) KOLIKO LJUDI V SLOVENIJI JE TRENUTNO “DEKLARIRANIH“ KOT MUSLIMANI IN KOLIKŠEN DELEŽ JE ŽENSK?

2) KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE NOŠENJA BURKE?

3) IMATE KAKŠNE IZKUŠNJE Z MNENJI SLOVENSKIH MUSLIMANK GLEDE NOŠENJA BURKE?

4) MORDA VESTE, KOLIKŠEN DELEŽ MUSLIMANK V SLOVENIJI BURKO NOSI IN OB KAKŠNIH PRILOŽNOSTIH (VEDNO, SAMO OB POMEMBNEJŠIH PRAZNIKIH…)? MENITE, DA V SLOVENIJI MANJ ŽENSK NOSI BURKO KOT MORDA DRUGOD PO SVETU?

Vem, da morda nimate odgovorov na vsa ta vprašanja, vendar pa se vam vseeno že vnaprej zahvaljujem za kakršnokoli pomoč.

Lep pozdrav

Odgovor:

Pozdravljena!

Odgovor na prvo vprašanje:

Število ljudi v Sloveniji, ki se označujejo za muslimane, se giblje okrog 50.000.1 Delež žensk nam ni znan.

Odgovor na drugo vprašanje:

Najprej je potrebno povedati, da je nošenje burke (tj. obraznega pokrivala) tema iz islamskega prava (fikha). Islamski učenjaki so se skozi zgodovino islama razhajali na dve veji o tem, ali je nošenje obraznega pokrivala obvezno (vadžib) ali pohvalno (mustehab), četudi je bila vsesplošna praksa muslimank do časa kolonializma burka. Torej ženske so v preteklosti pokrivale svoj obraz. To je znano celo iz bližnjega Balkana (fotografije in razglednice). Argumentacijo za nošenje burke lahko najdete na naši spletni strani v dveh člankih (Pokrivanje obraza ženske in Pokrivanje lica).

V naši organizaciji so mnenja o nošenju nikaba deljena. Tiste ženske, ki smatrajo, da je pokrivanje obraza obvezno, nosijo burko, tiste, ki pa so mnenja, da je to le pohvalno dejanje, pa tega ne prakticirajo. Moramo omeniti, da je tudi veliko žensk, ki bi rade nosile burko, a jim trenutne okoliščine tega ne omogočajo.

Odgovor na tretje vprašanje:

Najprej je potrebno povedati, da je musliman oseba, ki dejansko prakticira islam, ne pa le nekdo, ki za sebe trdi, da je musliman, z dejanji pa predstavlja popolno nasprotje.

Med takšnimi (tj. osebami, ki prakticirajo islam) je mnenje odraz njihove islamske izobraženosti. Med tistimi, ki so brale o tej temi, najdemo razumevanje in sprejemanje, saj vedo, da je to eno od veljavnih mnenj med islamskimi izvedenci že od samega začetka islama, med tistimi, ki pa niso brale o tej temi, pa večkrat naletimo na neodobravanje, češ da je to “tradicija Arabcev“ ipd. (da ni le tradicija Arabcev, smo pojasnili v članku Pokrivanje lica)

Odgovor na četrto vprašanje:

V Sloveniji si obraz pokriva okrog 10 muslimank, burko pa nosijo vedno. Ni nam znano, da bi neka muslimanka nosila burko/nikab ob posebnih priložnostih.

Da, menimo, da v Sloveniji manj žensk nosi burko, kot drugod po svetu. Npr. če primerjamo s kakšno zahodno državo, lahko vidimo, da je tam število žensk, ki nosijo burko večje, vendar je potrebno povedati, da je nošenje burke nekako enako zastopano v primerjavi s celotno muslimansko populacijo. V določenih državah, kjer je islam viden (tj. muslimani predstavljajo večinsko prebivalstvo), lahko najdemo različne podatke, in sicer od tistih, kjer je število ženk, ki nasploh nosijo hidžab, malo, do tistih, kjer je nikab dejansko vsesplošno žensko oblačilo.