Pomen besede sunnet (suna)

Vprašanje: Esselamu alejkum! Zanima me, kaj dejansko pomeni beseda sunnet (sunna, suna), saj vidim, da je na spletni strani resnica-haq.com uporabljena v smislu prakse Allahovega Poslanca, naj je mir z njim, in v smislu prostovoljnega dejanja.

Odgovor:

Zahvala pripada Vzvišenemu Allahu. Samo Njega častimo in samo od Njega iščemo pomoč. K Njemu se zatekamo pred zlom naših duš. Kogar On napoti, ga nihče ne more odpeljati v zablodo, in kogar On pusti v zablodi, ga nihče ne more napotiti na Pravo pot. Pričam, da ni drugega božanstva, ki si zasluži biti čaščeno (ibadet), razen Allaha, Vzvišenega in Slavljenega, in pričam, da je Muhammed, naj je Allahov mir z njim, Njegov suženj in poslanec.

“O, verniki! Bojte se Allaha in govorite le resnico! On vas bo nagradil za dobra dela, odpustil vam bo vaše grehe. Kdor se bo pokoraval Allahu in Njegovemu poslancu, bo dosegel, kar bo želel.“ (33:70-71)

Resnično je najresničnejši govor Allahov govor, najboljša napotitev pa je napotitev Muhammeda, naj je Allahov mir z njim. Najhujše stvari so (verske) novotarije. Vsaka novotarija je zabloda. Vsaka zabloda pelje v Ogenj.

Zatem, kot odgovor na zastavljeno vprašanje, pravim sledeče:

We alejkumus-selam we rahmetullahi we berekatuh

Ta beseda se (odvisno od teme in konteksta) uporablja v obeh omenjenih primerih.

Fekihi (šeriatski pravniki) in učenjaki usuli-fikha, ki delijo šeriatske predpise na pet vrst, besedo sunnet uporabljajo za označevanje prostovoljnih ibadetov (oblik čaščenja). Poleg drugih vrst, med katere spadajo: vadžib (farz) – obveznosti, haram – prepovedi, mekruh – nezaželena dejanja in mubah – dovoljena dejanja, beseda sunnet označuje pohvalna dejanja in ibadete, ki niso na stopnji obveznosti, vendar jih je boljše in spodbudno opravljati. To so ibadeti, za katere bomo nagrajeni, če jih bomo opravljali, vendar ne bomo kaznovani, če jih ne bomo prakticirali. Tako se besedo sunnet uporablja v fikhu (šeriatskem pravu).

V kolikor je beseda uporabljena v hadiski terminologiji, potem označuje: Vse, kar je Poslanec, naj sta Allahov mir in blagoslov z njim, rekel, delal ali z molkom odobril. Torej, beseda sunnet zajema njegova, naj sta Allahov mir in blagoslov z njim, dejanja, besede in odobritve.