Za koliko ljudi velja en kurban?

Vprašanje: Ali je dovoljeno sodelovati pri obrednem žrtvovanju (kurbanu) in koliko muslimanov lahko sodeluje pri tem (oziroma za koliko ljudi velja en zaklani kurban, op. prev.)?

Odgovor:

Hvaljen naj je Allah.

Dovoljeno je sodelovati pri obrednem žrtvovanju, v kolikor žrtvujemo kamelo ali kravo, vendar ni dovoljeno sodelovati pri žrtvovanju ovc.

Pripoveduje se, da so ashabi (družabniki Allahovega Odposlanca Muhammeda) sodelovali pri obrednem žrtvovanju: sedem ljudi bi si razdelilo eno kamelo ali kravo na hadždžu in umri.

Muslim (št. 1318) je zabeležil, da je Džabir ibn Abdullah, naj je Allah z njim zadovoljen, rekel: “Na dan Hudejbije smo žrtvovali živali skupaj z Allahovim Poslancem, naj je Allahov mir z njim. Žrtvovali bi eno kamelo za sedem ljudi in eno kravo za sedem ljudi.“

V drugem pripovedovanju piše, da je Džabir, naj je Allah z njim zadovoljen, rekel: “Bili smo na hadždžu z Allahovim Poslancem, naj je Allahov mir z njim, in žrtvovali smo eno kamelo za sedem ljudi in eno kravo za sedem ljudi.“

Ebu Dawud (št. 2808) je zabeležil od Džabirja ibn Abdullaha, da je Poslanec, naj je Allahov mir z njim, rekel: “Krava za sedem in kamela za sedem (ljudi).“ Šejh Albani je v svoji knjigi, Sahih Ebi Dawud, rekel, da je pripovedovanje sahih (verodostojno).

Imam Newewi pravi v Komentarju Muslimove zbirke hadisov: “Omenjeni hadisi nakazujejo na to, da je dovoljeno sodelovati pri obrednem žrtvovanju, vendar so soglasni, da ni dovoljeno sodelovati pri žrtvovanju ovc. Omenjeni hadisi nakazujejo, da je ena kamela dovolj za sedem ljudi in da je ena krava dovolj za sedem ljudi. Vsaka izmed njih vzame mesto sedmih ovc. Torej, v kolikor je muhrim (oseba, ki je v stanju ihrama) obvezen žrtvovati sedem žrtev – razen v primeru kazni za lov – in v kolikor žrtvuje le eno kamelo ali kravo, je to dovolj za vse.“

Stalni komisiji za fetve je bilo postavljeno vprašanje glede razdelitve enega kurbana. Njen odgovor je bil: “Ena kamela ali ena krava je dovolj za sedem ljudi – ne glede ali so iz iste družine ali različnih družin in ne glede ali so si v sorodu ali ne, ker je Allahov Poslanec Muhammed, naj je Allahov mir z njim, dovolil svojim družabnikom, da si razdelijo eno kamelo ali kravo, tj. eno žival za sedem ljudi, vendar ni rekel nič več od tega.“ (Fetawa el-ledžna el-da’ima, 11/401)

Islamski učenjak Ibn Usejmin je dejal v Ahkamul-Udhije: “Ena ovca je dovolj za eno osebo in ena sedmina kamele ali krave je dovolj za eno ovco.“