Omamljanje živali z anestetikom pred zakolom

Vprašanje: Ali je dovoljeno jesti meso živali, ki je bila zaklana, ko je bila pod vplivom anestetika? Kot dodatno navajam, da imamo v Nemčiji zakone in predpise za zakol živali. Vlada ne dovoljuje zakola živali, če ni žival anestezirana.

Odgovor:

Če je anestezirana žival živa in zaklana po islamskih predpisih, potem je njeno meso dovoljeno jesti. Če anestezirana žival umre, potem je njeno meso prepovedano in zakol je v tem primeru brezkoristen.

Naj nam Allah podari uspeh. Naj sta mir in blagoslov s Poslancem Muhammedom, njegovo družino in družabniki.