Ali so ehlu kitabije (kristjani in Židi) kafirji (neverniki)?

Trditev, ki je prišla od te osebe, je čista zabloda in je lahko delo, katero je to osebo odpeljalo iz islama, zato ker je Allah v Svoji Knjigi jasno rekel, da so oni kafirji (neverniki).

 

»Judje govorijo: ‚Ezra je Allahov sin,‘ kristjani pa pravijo: ‚Mesija je Allahov sin.‘ To so njihove besede iz njihovih ust, podobne besedam prejšnjih nevernikov. Allah jih ubil, sprevržence! Poleg Allaha imajo za bogove svoje duhovnike in menihe in Mesijo, sina Marijinega. Zapovedano pa jim je klanjati se samo enemu Bogu. Razen Njega ni drugega boga! On je vzvišen nad vsemi, ki jih imajo ljudje za Njemu enake.« (9:30-31)

 

Ti ajeti jasno kažejo na to, da so oni kafirji, a poleg omenjenih so še drugi ajeti, ki to potrjujejo.

»Neverniki so tisti, ki govorijo: ‚Bog je Mesija, Marijin sin.’« (5:72)

 

»Neverniki so tisti, ki govorijo: ‚Allah je eden od trojice.’« (5:73)

 

»Nevernike med sinovi Izraelovmi sta preklela David in Jezus, Marijin sin, ker niso verovali.« (5:78)

 

»Tisti, ki ne verujejo med sledniki Knjige in mnogobožci, bodo zagotovo vrženi v peklenski ogenj.« (98:6)

 

Obstaja mnogo ajetov in hadisov, ki govorijo o tej temi. Tisti, ki bo zanikal kufr (nevero) Židov in kristjanov, kateri ne verjamejo v Muhammeda, s.a.w.s., laže o Allahu, a laganje o Allahu je nevera. Torej, kdor bo dvomil v nevero Židov in kristjanov, ni dvoma, da je tudi on sam nevernik. SubhanAllah (Slava Allahu)! Kako lahko ta človek reče, da ni dovoljeno reči, da so oni neverniki, a govorijo, da je Allah eden od trojice!? Njihov Gospodar, Allah, jih je proglasil za nevernike. Kako jih ta človek ne smatra za nevernike, a oni govorijo:

»Mesih je Allahov sin«, »Allahova roka je škrta«, kakor tudi: »Allah je siromašen, a mi smo bogati.«!?

 

Kako jih ne smatra za kafirje, a oni so Allaha opisali s tako grdimi lastnostmi polnih pomanjkljivosti, omalovaževanja in žaljivk!? Ta predavatelj se mora pokesati Allahu, da ne popusti pri kufru teh nevernikov, ter da prebere besede Vzvišenega:

»Komaj čakajo, da bi ti popustil in bi lahko popustili tudi oni.« (68:9)

 

Kakor tudi da vsakomur pojasni, da so Židje in kristjani neverniki in da so oni zagotovo prebivalci ognja.

 

Allahov Poslanec, s.a.w.s., je rekel:

»Pri Tistem, v čigar roki je moja duša, ne bo slišal za mene niti eden Žid in kristjan, a da zatem ne bo sledil tistemu, s čimer sem jaz prišel,« – (ali po drugem pripovedovanju: »zatem ne bo verjel v tisto, s čim sem jaz prišel«), – »a da ne bo od prebivalcev ognja.« (Muslim, 153.)

 

Naj bodo Židje in kristjani od tistih, ki bodo vzeli dvojno nagrado, kakor je to rekel Poslanec, s.a.w.s.:

»Trije imajo dve nagradi: človek, pripadnik Knjige, kateri je verjel v svojega poslanca in v Muhammeda…« (Buhari, 97.)

 

Obveza jim je slediti Poslancu, s.a.w.s., ki je opisan v njihovem Tevratu in Indžilu. Vzvišeni je rekel:

»Tistim, ki bodo sledili Poslancu, Glasniku vere, ki ne bo znal ne brati ne pisati in bodo našli njegov opis v Tevratu in Indžilu; od njih bo zahteval, naj delajo dobro in se ogibajo zla; lepe jedi jim bo dovolil in grda prepovedal; osvobodil jih bo bremen in težav, ki so jih pestile. Ti, ki mu bodo verjeli, ga podpirali, mu pomagali in sledili luči, razodeti po njem, bodo dosegli, kar bodo želeli.« (7:157)

 

Morajo slediti Poslancu, s.a.w.s., ki je radostna novica napovedana od Isaa (Jezusa), Merjeminega (Marijinega) sina, naj je mir z njim. Isa, alejhi selam, je rekel tisto, o čemer nas je Allah, dž. š., obvestil:

»Jezus, Marijin sin, je dejal: ‚O, sinovi Izraelovi! Jaz sem Allahov poslanec, da potrdim že prej razodeti Tevrat in da vam prinesem veselo vest o poslancu z imenom Ahmed. Prišel bo za menoj‘ Ko jim je prišel z očitnimi dokazi, so rekli: ‚To je prava čarovnija!’« (61:6)

 

Kdaj jim je prišel? Kdo je ta, ki jim je prišel? To je tisti, ki je napovedan – Ahmed. Ko jim je prišel z jasnimi dokazi so rekli: »To je prava čarovnija!« Odgovor kristjanom, kateri pravijo, da je tisti, kogar je napovedal Isa, alejhi selam, Ahmed, a ne Muhammed, je sledeči: Allah, dž. š., je rekel:

»Ko jim je prišel z očitnimi dokazi«, pomeni, da bo tisti, ki jim bo prišel, po Isi, `alejhi selam, a po Isi, `alejhi selam, ni prišel nihče drug razen Muhammeda, s.a.w.s. Muhammed je Ahmed.

 

Allah, dž. š., je navdihnil Isaa, `alejhi selam, da imenuje Muhammeda, s.a.w.s., z Ahmedom, zato ker je Ahmed superlativ od »hamd« (hvala). Zato je Muhammed človek, kateri se največ zahvaljuje Allahu, dž. š., kar pomeni, da je ta superlativ v pomenu aktivnega participa. Tolmačenje tega je, da je on najbolj hvaljen človek, kar kaže, da je ta oblika superlativa prišla tudi v pomenu pasivnega participa. Tako je on tisti, kateri hvali Allaha, dž. š., in tudi tisti, kateri je hvaljen, na kar oblika besede kaže.

 

Naglasiti želim, da je tisti, ko trdi, da pri Allahu, dž. š., obstaja neka druga vera mimo vere islama, brez dvoma nevernik. Vzvišeni Allah pravi:

»Kdor hoče drugo vero namesto islama, je On ne bo sprejel! Na Onem svetu bo nastradal!« (3:85)

 

Vzvišeni Allah prav tako pravi:

»Sedaj sem cam izpopolnil vero in vam naklonil blagoslove. Zadovoljen sem s tem, da je islam vaša vera.« (5:3)

 

Na osnovi tega že tretjič opominjam to osebo, naj se pokesa Allahu, dž. š., zaradi svojih besed in objasni ljudem, da so Židje in kristjani neverniki, ker je do njih prišla Objava, ampak so jo oni iz kljubovanja zanikali.

 

Allah, dž. š., je Žide opisal kot narod, na katerega se je On razsrdil, zato ker so vedeli resnico, ampak so hodili preko nje; medtem, ko je kristjane opisal kot narod v zablodi, zato ker so hoteli resnico, ampak so zatavali od nje.

 

Vendar so Židje in kristjani spoznali resnico, ampak se ji zoperstavili. Zato so si zaslužili, da bodo tisti, na katere se je Allah, dž. š., razsrdil. Pozivam vse Žide in kristjane, da začnejo verjeti v Allaha, s.w.t., kakor tudi v vse Njegove poslance; da sledijo Muhammedu, s.a.w.s., saj je on ta, za katerega jim je v njihovih knjigah ukazano, da mu sledijo. Vzvišeni pravi:

»A milost Moja zajema vse; podelil jo bom tistim, ki se ogibajo greha in delijo miloščino, in onim, ki verujejo. Tistim, ki bodo sledili Poslancu, Glasniku vere, ki ne bo znal ne brati ne pisati in bodo našli njegov opis v Tevratu in Indžilu; od njih bo zahteval, naj delajo dobro in se ogibajo zla; lepe jedi jim bo dovolil in grda prepovedal; osvobodil jih bo bremen in težav, ki so jih pestile. Ti, ki mu bodo verjeli, ga podpirali, mu pomagali in sledili luči, razodeti po njem, bodo dosegli, kar bodo želeli.’« (7:156-157)

 

Vzvišeni pravi:

»Reci: ‚O ljudje! Jaz sem za vse vas Allahov Poslanec. Njegova je oblast v nebesih in na Zemlji. Razen Njega ni drugega boga! On daje življenje in smrt, zato verujte v Allaha in Njegovega Poslanca, Glasnika vere, ki ne zna brati in pisati, ki veruje v Allaha in Njegove besede. Njemu sledite, pa boste hodili po pravi poti.’« (7:158)

 

Ti ajeti potrjujejo tisto, kar smo omenili na samem začetku našega odgovora. To je popolnoma jasno in brez dvoma.

 

Prosim Allaha, dž. š., da vam pomaga.