Pokrivanje obraza ženske (burka, nikab, feredža)

Na začetku Islama ženski ni bilo predpisano pokrivanje obraza in dlani, tako da so ženske odhajale pred moške z odkritimi obrazi in rokami. Potem je Allah, dž. š., predpisal pokrivanje obraza s ciljem zaščititi ženske, jih obvarovati pred moškimi pogledi in preprečiti kakršen koli vid skušnjav in zanesenost z ženskami. To se je zgodilo z objavo ajeta o hidžabu:

 

»Ko nekaj iščete od njih, iščite za zastorom.« (33:53)

 

Ta ajet, čeprav so povod objave bile Poslančeve, s.a.w.s., žene, zajema tudi vse ostale ženske zaradi skupnega in splošnega razloga in pomena.

 

Allah, s.w.t., v isti suri pravi:

 

»Zadržujte se doma, ne razkazujte svoje lepote, kot v davni poganski dobi, opravljajte namaz (molitev) in delite zekat (miloščino) ter pokoravajte se Allahu in Poslancu!« (33:33)

 

Ta ajet zajema žene Poslanca, s.a.w.s., kakor tudi druge ženske po soglasju vseh učenjakov. Isti primer je tudi s še enim ajetom v suri El-Ahzab, v katerem Vzvišeni Allah pravi:

 

»O, Glasnik vere! Reci svojim ženam, svojim hčeram in ženam vernikov, naj dajo svoja ogrinjala čez svoja telesa. Tako bodo prepoznavne, nihče pa jih ne bo nadlegoval. Allah pa odpušča in je milosten!« (33 : 59)

 

Allah, dž. š., je o hidžabu objavil še dva ajeta v suri En-Nur, kjer pravi:

 

»Reci vernikom, naj hodijo s spuščenim pogledom in naj pazijo na svoje sramne dele. Tako je bolje, saj Allah resnično ve, kaj delajo. Vernicam reci, naj hodijo s spuščenim pogledom in naj pazijo na svoje sramne dele. Naj ne dovolijo, da bi se videlo kaj od njihovega okrasja – razen tega, kar je tako ali tako zunaj. Tančice naj spustijo čez prsi, svojega okrasja pa naj ne kažejo naokrog. Kazati ga smejo le svojim možem, očetom, sinovom svojih mož, svojim bratom, sinovom svojih bratov, sinovom svojih sester, svojim prijateljicam, svojim služabnicam, moškim, ki ne potrebujejo ženske, in otrokom, ki še ne vedo, kateri so sramni deli žena. Naj ne udarjajo s stopali, da bi se slišal žvenket nakita, ki je pod obleko. Vsi pa se pokesajte pred Allahom, o verniki, in dosegli boste, kar želite.« (24:30-31)

 

Beseda “el-bu’uletu“ pomeni “možje“, a beseda “ez-zinetu“ pomeni “lepota“ in tisto, kar lahko izzove strast. Tisto, kar najbolj lahko izzove in spodbudi strast, je obraz. Ko Allah, dž.š., pravi: »…razen tega, kar je tako ali tako zunaj.« – po pravilnejšem mišljenju islamskih učenjakov cilja na obleko, kar je bilo tudi stališče cenjenega ashaba Abdullaha b. Mes’uda, r.a.

 

Allah, dž. š., pravi:

 

»Za ostarele ženske, ki si ne želijo več poroke, ni greh, če odložijo svoja ogrinjala, vendar ne smejo razkrivati svojega okrasja. Zanje je boljše, da so krepostne. Allah vse sliši in vse ve.« (24:60)

 

Kako iz tega ajeta zaključiti, da je pokrivanje obraza obvezno?

 

Allah, s.w.t., je dovolil starejšim ženskam, katere si ne želijo poroke, da odložijo ogrinjala in odkrijejo obraz, s tem da jim je prepovedal razkazovanje svojih okrasov. To nas usmerja na zaključek, da so mlade ženske obvezne pokriti svoje obraze in da so grešne, če tega ne storijo. Prav tako so starejše olepšane ženske obvezne pokriti obraz, saj lahko izzovejo skušnjavo in strast. Na koncu ajeta Allah, dž. š., svetuje starejšim ženskam, da je bolje, da so krepostne, ker bodo tako oddaljene od skušnjav. Od Aiše in njene sestre Esme, r.a., se pripoveduje hadis, kateri kaže na obveznost pokrivanja obraza pred osebami, katere niso mahremi žensk, četudi bi bile v ihramih v času obredov hadždža. V Sahihih (Buharije in Muslima) se prenašajo Aišine, r.a., besede, iz katerih se lahko razume, da je bilo odkrivanje obraza na začetku Islama dovoljeno, a zatem ovrženo z ajetom o hidžabu.