Zakaj imajo nemuslimani prepovedan vstop v Mekko in Medino?

»O, verniki! Mnogobožci so pravi pogani, zato naj se po letošnjem hadždžu (muslimanskemu romanju) ne približujejo več Svetemu hramu! Ne bojte se pomanjkanja! Če bo Allah hotel, vas bo oskrbel iz Svojega obilja. On je res vseveden in moder!« (9. sura, 28. ajet)

 

To je ajet, ki popolnoma prepoveduje nemuslimanom, da vstopijo v Mekko. Mnogo je hadisov (izrekov) Poslanca Muhammeda, s.a.w.s., katere bi lahko navedli, da bi podprli zgornji ajet. Poslanec Muhammed, s.a.w.s., je v popolnoma verodostojnem hadisu tudi povedal: »Preženite mnogobožce z Arabskega polotoka.«

 

Veliki učenjak Ibn el-Kajjim pravi: »Kar se tiče mekkanskega Harema, v njega nemusliman ne more vstopiti pod nobenim pogojem, ne glede na razloge. Če bi nek nemuslimanski predstavnik (nemuslimanskega) vladarja prišel z neko pomembno novico, vladar mu ne bo dovolil vstop, ampak bo poslal svojega namestnika ali nekoga drugega, kateremu veruje, da se z njim sreča. Kar se tiče Medine, v njo nemusliman lahko vstopi (ampak se ne sme naseliti, prespati itd.), če ima neko sporočilo, stvari za Muslimane in podobno.«

 

Če bi nekdo rekel, da se v omenjenem ajetu ne omenja celo mesto Mekka, so odgovor na to besede Šejhul-Islama Ibn Tejmijje: »Vsi ashabi (družabniki Muhammeda, s.a.w.s.) in imami (4 pravnih šol) so brez pogojno iz besed Vzvišenega: “…zato naj se po letošnjem hadždžu ne približujejo več Svetemu hramu“ razumeli, da se to nanaša na Mekko in njen Harem in nihče od njih to ni razumel, da se to samo nanaša na Kabo in prostor okoli nje, kjer se opravlja tawaf.«

 

 

Viza za Mekko in Medino

 

Dr. Zakir Naik pravi:

  1. a) Ko neka oseba hoče odpotovati v tujo državo, mora najprej zaprositi za vizo – dovoljenje za vstop v državo. Vsaka država ima svoja lastna pravila, predpise in zahteve za izdajo vize. Če vsi kriteriji niso izpolnjeni, država ne bo dala vize.

 

  1. b) Ena izmed najbolj strogih dežel v izdajanju viz so ZDA – še posebej, ko izdajajo vize za prebivalce “tretjega sveta“. Imajo številne pogoje in zahteve, katere oseba mora izpolniti, preden dobi vizo.

 

  1. c) Ko sem hotel obiskati Singapur, sem na obrazcu za imigracijo imel napisano “smrt za prekupčevalce drog“. Če sem hotel obiskati Singapur, sem se moral strinjati s pravili. Nisem mogel reči, da je smrtna kazen barbarska kazen. Samo če sem se strinjal z njihovimi zahtevami in pogoji, sem lahko vstopil v Singapur.

 

  1. d) Viza, osnoven pogoj za vstop v Mekko in Medino, je, da s svojim jezikom izgovorite “la ilahe illallah, Muhammedur-resulullah“, kar pomeni: “Ni drugega boga razen Allaha in Muhammed (s.a.w.s.) je Njegov Poslanec.“