Vsemogočnost Allaha (Boga)

Da, res je, da je Vzvišeni Allah vsemogočen. Kako da ne, saj je On Gospodar in Stvarnik vseh svetov? Vzvišeni Allah na nekoliko mestih v svoji Knjigi – Kur’anu – pravi:  »Resnično je Allah vsemogočen.«

 

Ampak Allah, s.w.t., je isto tako Moder in v vseh Njegovih delih obstaja modrost. Pri nekaterih delih razumemo modrost Njegovega delovanja. Vzemi na primer alkohol, igranje na srečo in ostale modrosti Njegovih prepovedi, katerih namen je, da obvarujejo človeka od propada in oddaljevanja od svojega Stvarnika. Prav tako povzročajo velike probleme med ljudmi, a v nekaterih situacijah celo smrt. Obstajajo z druge strani pri šeriatskih predpisih stvari, za katere ne moremo s sigurnostjo določiti modrost njihovih ukazov. Npr. kdo je pripravljen, da nam pove, kakšna je modrost v tem, ker se sabah1 moli z 2 rekati2, podne3 s 4, ikindija4 s 4 … Zakaj ni obratno? Mi lahko napovedujemo in ugibamo, ampak ne moremo s prepričanjem govoriti o modrosti teh predpisov. Te stvari so skušnjava in test sužnjom, da bi se videlo, kdo sledi Allahovo vero v vsaki situaciji – ko pozna modrost in ko je ne pozna. Človek je Allahov suženj, a suženj ne more zahtevati od Gospodarja, da mu pojasni modrost Svojih predpisov, ukazov in prepovedi, ampak je dolžan, da se podredi svojemu Gospodarju, ker če je človek sprejel Allaha kot Popolnega, Vsevednega, Modrega in Večnega, potem ni nujno, da spozna modrost vsake stvari, ker ga njegov Gospodar ne bo odvedel v zablodo in stranpot.

 

Odgovoril: prof. Idriz Bilibani

1 – sabah – jutranja molitev

2 – rekat je del molitve pri Muslimanih

3 – dopoldanska molitev

4 – opoldanska molitev