Sufizem in Islam

V času Poslanca, s.a.w.s., niso zabeleženi termini: sufija, tesawwuf, tekija itd. Vse so to imena in termini, ki so nastali po njegovi smrti. »Sufijski tarikat« je na začetku bila šola, ki se je skoncentrirala na misli in smernice…

Dokazi iz Kur’ana

Vzvišeni Allah, s.w.t., pravi: »Nekateri kupujejo lehwel hadis, želeč odvračati ljudi z Gospodove poti in se ji posmehovati. Ne vedo, kolikšen greh je to! Čaka jih strašna kazen!« (sura Lukman, 6. ajet) Od Ebu el-Bekerija se prenaša, da…

TEWHID (edinstvenost)

Cilj in razlog stvaritve Vsak razumen človek bi si moral postaviti tri temeljna vprašanja in za njih vedeti točen in precizen odgovor. To so: odkod prihajam, zakaj živim in kam grem?!  Razumljivo je, da človek ni mogel nastati sam od…

Alim Hasanagic o vehabijah

Mogoče je bil že skrajni čas, da se naredi nek video na temo tako imenovanih vehabij, vehabitov, vehabizma. Zaradi pomanjkanja materiala na internetu, sem se odločil, da to storim sam, saj sem tudi sam označen med to (izmišljeno) skupino.…

KESANJE

Kesanje je prvo, srednje in zadnje poglavje v življenju človeka. Pobožen človek je od njega nerazdeljiv. Kesanje je začetek in konec poti. Vzvišeni o kesanju govori: »Vsi pa se pokesajte pred Gospodom, o verniki, in dosegli boste, kar…